Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20201119

Konferencja "Badania w sektorze kultury. Przyszłość i zmiana"

Data: 19.11.2020 - 20.11.2020
Organizator: Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK
Kontakt: badania.kultury@uj.edu.pl
Konferencja

Druga edycja konferencji poświęconej badaniom w sektorze kultury, kontynuuje rozważania podjęte w trakcie konferencji "Badania publiczności w instytucjach kultury", która odbyła się w kwietniu 2019 roku w Krakowie.

 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 tegoroczna edycja odbędzie się w formie zdalnej. 

Dostrzegając istotność tej problematyki oraz potrzebę dalszej dyskusji, organizatorzy chcą poszerzyć zakres wydarzenia o nowe tematy i zachęcają do rozmowy na temat przyszłości. 

Jakie perspektywy rysują się przed praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury? Z jakimi możliwościami i wyzwaniami będziemy się mierzyć? Jakie czekają nas zmiany? Jakimi narzędziami badać przyszłość tworzenia i organizowania? Jak w nowatorski sposób budować relacje z odbiorcami?

Zapraszenie do udziału w konferencki skierowane jest do całgoe środowisao sektora kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat badań w sektorze kultury. Przede wszystkim interesujące będą następujące obszary i zagadnienia:

  • nowatorskie metody badań w sektorze kultury,
  • nowe podejścia do badań interesariuszy sektora kultury i ich satysfakcji,
  • badania oferty on-line sektora kultury,
  • nowe możliwości finansowania badań w sektorze kultury,
  • badania procesów wewnątrzorganizacyjnych i autodiagnoza w kulturze,
  • ewaluacja przeprowadzonych badań w sektorze kultury,
  • nowe perspektywy badawcze w kulturze,
  • badania sektora kultury prowadzone w trakcie pandemii koronawirusa,
  • jak przygotowywać się na przyszłość w obszarze kultury.

W trakcie konferencji zaplanowano: panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem, sesję posterową, spotkanie integracyjne, program artystyczny.

Dołącz do wydarzenia: www.facebook.com/events/825164577916833

Ostateczny termin przesyłania abstraktów referatów i propozycji posterów mija 30 sierpnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj