Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200615

Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ

Data: 15.06.2020 - 10.07.2020
Organizator: Instytut Socjologii UJ oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ
Kontakt: ewa.stoecker@uj.edu.pl
Witryna internetowa: https://www.act-on-gender.eu
Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ

Instytut Socjologii UJ oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ zapraszają do wzięcia udziału w badaniu pt. „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”, prowadzonym w ramach projektu Horyzont 2020 ACT: "Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe".

Badanie jest skierowane do pracowników i pracownic Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), którzy prowadzą badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, jak również tych, którzy wspierają je poprzez pracę w administracji (osób na stanowiskach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i technicznych bez względu na rodzaj wiążącej ich z uniwersytetem umowy).  Państwa udział w badaniu jest niezwykle istotny. Jakość zebranych danych zależy od szerokiego udziału w badaniu osób zatrudnionych w naszej uczelni. Pozwoli to także uwzględnić różnorodne doświadczenia pracowników i pracownic. Badanie realizowane będzie cyklicznie (co dwa lata) we wszystkich jednostkach UJ. 

Badanie prowadzone jest on-line w dniach 15 czerwca – 10 lipca 2020 r. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 30 minut. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając "Wznów później" na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie. Bezpośredni link do ankiety został wysłany na skrzynki pracownicze 19 czerwca 2020 r.

Celem tego międzyuczelnianego badania jest poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy w uczelniach, doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi z perspektywy równości płci. Wyniki badania posłużą do zaprojektowania i wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawienie warunków pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, stworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz realizację zasady równego traktowania.   

Udział w badaniu jest dobrowolny. Badanie realizowane jest zgodnie z zasadą anonimowości i z poszanowaniem poufności udzielanych odpowiedzi. Państwa dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację tożsamości nie będą zbierane, a Państwa odpowiedzi nie będą udostępnione osobom trzecim. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych opracowań.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie badania prosimy o kontakt z jego administratorkami: dr Ewą Krzaklewską (ewa.krzaklewska@uj.edu.pl) oraz Ewą Stoecker (ewa.stoecker@uj.edu.pl).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj