Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarz

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210322

Książka w dobie kontrreformacji

Data: 22.03.2021 - 01.05.2021
Książka w dobie kontrreformacji

Wirtualna konferencja, która odbędzie się w dniach 16-17 września, poświęcona będzie powiązaniom między książką drukowaną a kontrreformacją jako nurtem religijnym, kulturowym i społecznym. Celem konferencji będzie ożywienie dyskusji nad tym, jak katolicy wykorzystywali moc druku po wystąpieniu Lutra; jaka była rola tego medium podczas starcia katolicyzmu i idei reformacyjnych; jak druk służył reformie Kościoła katolickiego po soborze trydenckim.

Autorzy opracowań na temat dziejów druku w dobie sporów wyznaniowych koncentrują się przede wszystkim na roli tego medium w szerzeniu i kształtowaniu się idei reformacyjnych. Produkcja wydawnicza, której celem było propagowanie wartości i poglądów katolickich, nie spotkała się dotychczas z podobnym zainteresowaniem, choć trydencki katolicyzm był jednym z najpotężniejszych czynników kształtujących nie tylko religijną i polityczną historię Europy, ale również jej kulturę. Zwolennicy kontrreformacji byli świadomi skutków, zarówno sprzyjających, jak i potencjalnie zgubnych, jakie druk niósł ze sobą dla ich sprawy. Przejawy tej świadomości były rozmaite: od indeksu ksiąg zakazanych, przez reformę ksiąg liturgicznych, po systematyczne dostarczanie wiernym pobożnych książek w językach narodowych.

Zapraszamy historyków książki, archiwistów, literaturoznawców i bibliotekarzy do wspólnej refleksji nad drukiem jako nośnikiem idei w dobie kontrreformacji oraz nad oddziaływaniem potrydenckiego katolicyzmu na rynek i kulturę książki w Europie.

Mile widziane będą zarówno studia przypadków, jak i relacje z szerzej zakrojonych badań. Przykładowe zagadnienia:

  • rozwój międzynarodowych i lokalnych rynków (produkcja i dystrybucja książki katolickiej, rola dużych ośrodków i peryferii);
  • nowi czytelnicy (druk jako narzędzie działalności duszpasterskiej i misyjnej, pobożność powszechna);
  • relacje międzywyznaniowe (polemiki, inspiracje i imitacje, wspólne obszary chrześcijańskiego dziedzictwa i tradycji);
  • książka w życiu zakonów i stowarzyszeń religijnych;
  • kulturowe oddziaływanie druku w dobie kontrreformacji (nowe gatunki, ich twórcy, nowe konwencje wydawnicze);
  • cenzura i inne regulacje;
  • typografia i estetyka książki;
  • źródła bibliograficzne i archiwalne;
  • bibliometria i big data.

Po konferencji planowana jest publikacja recenzowanego tomu zbiorowego w serii ‘The Library of the Written Word’ wydawnictwa Brill.

Językiem konferencji będzie angielski. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (tytuł referatu, streszczenie do 300 słów oraz krótka notka biograficzna) do Justyny Kiliańczyk-Zięby (justyna.kilianczyk-zieba@uj.edu.pl) i Magdaleny Komorowskiej (magdalena.komorowska@uj.edu.pl) do 1 maja 2021.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj