Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co dla studentów oznacza zarządzenie nr 46 Rektora UJ?

Co dla studentów oznacza zarządzenie nr 46 Rektora UJ?

12 maja ukazało się Zarządzenie nr 46 JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wprowadza zasady funkcjonowania naszej uczelni od 25 maja 2020 r. do 30 września. Co wynika z tego zarządzenia? Wyjaśnia Samorząd Studentów UJ.

Dla uporządkowania faktów:

Zarządzenie dotyczy wyłącznie kształcenia, czyli prowadzenia zajęć, a nie weryfikacji efektów uczenia się, tj. egzaminów i zaliczeń. Zajęcia w dalszym ciągu, tak jak ma to miejsce od marca, będą odbywać się zdalnie. Wyjątkiem są zajęcia laboratoryjne oraz praktyczne, które po zgodzie dziekana i pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą wydziałową radę samorządu studentów, mogą zostać zorganizowane na Uczelni.

Na stronie www.studiuje.uj.edu.pl można znaleźć komunikaty i zarządzenia dziekanów waszych wydziałów dotyczące egzaminów, zajęć oraz wszystkich innych istotnych kwestii.

Kwestia egzaminów oraz zaliczeń regulowana przez zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku.

Akt ten tylko umożliwił przeprowadzanie egzaminów online, ale nie nakazuje takiego rozwiązania. Oznacza to, że egzaminy i zaliczenia mogą nadal odbywać się w formie tradycyjnej, stacjonarnie. Niemniej zgodę na taki sposób weryfikacji efektów uczenia się musi wyrazić dziekan, biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa studentów. Nasze omówienie wspomnianego zarządzenia możecie znaleźć w tym miejscu: www.facebook.com/samorzad.uj/posts/3559088717451248.

Co do szczegółów sesji polecamy obserwowanie stron waszych wydziałów, fanpage waszych WRSS, oraz stronę www.studiuje.uj.edu.pl.

Szczegóły funkcjonowania Biblioteki Jagiellońskiej w nowej sytuacji przygotuje Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i przedłoży je do akceptacji JM Rektora UJ do dnia 18 maja. Pojawił się komunikat o dalszym zawieszeniu Biblioteki Jagiellońskiej, natomiast sprawa jest w toku. Staramy się uzgodnić z władzami uniwersytetu jakąś możliwość dostępu do zasobów bibliotecznych ze względu na zbliżającą się sesję oraz obrony. Kwestia bibliotek wydziałowych została w gestii poszczególnych dziekanów, którzy to mają decydować o otwarciu, w zależności od tego czy biblioteki spełnią wymogi bezpieczeństwa.

Zgodnie z Zarządzeniem, administracja Uniwersytetu wraca do normalnego funkcjonowania. Studenci będą mogli korzystać z obsługi sekretariatów oraz dziekanatów. Zaleca się wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, aby ustalić szczegóły ewentualnego załatwienia sprawy ze względu na zasady bezpieczeństwa oraz różne kroki w aspekcie organizacyjnym, podjęte przez dziekanów w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania administracji.

Kwestia ważności legitymacji studenckich. W tzw. „drugiej tarczy antykryzysowej” wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego. Zgodnie z art. 51b ust. 4, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. W praktyce oznacza to, iż do dnia 25 lipca legitymacje studenckie są ważne z mocy prawa. Staramy się aby Ministerstwo przedłużyło termin ważności legitymacji do końca tego roku akademickiego. O ewentualnych rozwiązaniach uczelni w zakresie przedłużania terminu ważności legitymacji będziemy informować w późniejszym terminie.

Pojawiały się z waszej strony również pytania o zmiany w funkcjonowaniu Domów Studenckich. Obecnie nie ma decyzji wiążącej w tej sprawie, jak tylko pojawią się konkretne zalecenia będziemy informować przez nasz fanpage. W związku z licznymi zapytaniami, na ten moment możemy zaznaczyć, że planuje się wznowić od czerwca możliwość zakwaterowania również krótkoterminowego tak, aby studenci odbywający egzaminy stacjonarnie mieli możliwość zapewnienia sobie noclegu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron