Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Nowe zasady organizacji pracy UJ

17 września 2020 r. kanclerz UJ Monika Harpula wydała komunikat, w którym przedstawione zostały zasady organizacji pracy na UJ mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni. Opisane w nim postanowienia nie dotyczą prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych.

Postanowienia dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych UJ (bez Collegium Medicum).

W komunikacie zawarte zostały ogólne zasady zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa oraz sposoby informowania przez pracownika o podejrzeniu zachorowania na COVID -19. W dokumencie znalazły się także ustakenia dotyczące organizacji i wykonywania pracy w formie pracy zdalnej oraz przy zastosowaniu ruchomego czasu pracy.

Z dniem podpisania komunikatu przestają obowiązywać zasady ogłoszone w komunikacie nr 8 Kanclerza UJ z 11 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 22 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17września 2020 roku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj