Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2
na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zasady funkcjonowania UJ od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

więcej o

Zmiana zarządzenia nr 46 Rektora UJ (możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych oraz przyjazdów)

Zmiana zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 więcej o

Wprowadzenie nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku ws. wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

więcej o

Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego do 15 maja 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne

 

więcej o

Zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiegoz 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

więcej o

Przedłużenie terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 marca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

więcej o

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa w Polsce

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

więcej o

Dostosowanie prowadzenia zajęć do formy zdalnej

Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

 

więcej o

Organizacji pracy w UJ w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Komunikat nr 8 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 marca 2020 roku w sprawie: organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

więcej o

Działania podejmowane przez UJ w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Uniwersytet Jagielloński, postępując zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, stara się zapobiec zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 

więcej o

Lista wydarzeń odwołanych na UJ z powodu zagrożenia koronawirusem

W związku z coraz szybciej rosnącą liczbą chorych zaplanowane w marcu i kwietniu wydarzenia odbędą się w późniejszym niż początkowo planowanym terminie, zostaną zorganizowane w innej formie lub z powodu obiektywnych względów organizacyjnych będą odwołane

 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj