Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawy finansowe

Dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin, dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, zapomogi

więcej o

Zapraszamy do zapoznania się z formalnościami związanymi z członkostwem w kasie oraz udzielaniem pożyczek.

więcej o

Kwestura jest jednostką odpowiedzialną za sprawy finansowo-księgowe uczelni.

więcej o

Zastępca Kwestora jest odpowiedzialny za za sprawy finansowo-księgowe UJ Collegium Medicum.

więcej o

Celem Funduszu jest wspieranie najzdolniejszych doktorantów naszej Wszechnicy z otwartym przewodem doktorskim.

więcej o

Celem Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki "Ars Docendi" jest wdrażanie na Uniwersytecie Jagiellońskim nowatorskich projektów dydaktycznych

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron