Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorzy honors causa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorzy honoris causa

Utrwalony niezwykle głęboko w tradycji Almae Matris Jagellonicae zwyczaj wyróżniania doktoratem honorowym sięga swymi początkami drugiego dziesięciolecia XIX wieku. Na jego pojawienie się i regulaminowe utrwalenie wpływały bezpośrednio - jak wolno przypuszczać - wzory obce płynące z wszechnic niemieckich i austriackich. Powołując się na nie domagał się Uniwersytet już w marcu i kwietniu 1815 roku w Dyrekcji Edukacji Narodowej w Warszawie uprawnień do "dawania zaszczytu doktoratu mężom, którzy się w świecie literackim wsławili przez pisma swoje uczone i pożyteczne, które to dyplomata nazywają się honorifica, dla rozróżnienia ich od tych, które drogą zwyczajną udzielane bywają".

Poczet

1816

 • Feliks Bentkowski

dr hc filozofii; prof. historii powszechnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Paweł Czajkowski

dr hc filozofii; prof. literatury polskiej UJ

1818

 • Mikołaj Corde

dr hc medycyny; prof. chirurgii UJ

 • Ignacy Miączyński

dr hc filozofii; rezydent rosyjski w Rzeczpospolitej Krakowskiej

 • Ernest Reibnitz

dr hc filozofii; pruski komisarz do spraw organizacji Wolnego M. Krakowa i do spraw UJ

 • Wojciech Anzelm Szweykowski

dr hc teologii; kanonik, kustosz katedralny płocki, współorganizator (1816) oraz rektor Uniwersytetu w Warszawie

 • Antoni Tafiłowski

dr hc teologii; kanonik honorowy i kanclerz katedralny żytomierski

1819

 • Józef Celiński

dr hc filozofii; farmaceuta, chemik, profesor Uniwersytetu w Warszawie

 • Jan Marcel Gutkowski

dr hc teologii; scholastyk kapituły katedralnej płockiej, od roku 1819 naczelny kapelan wojsk Królestwa Polskiego

 • Fryderyk Skarbek

dr hc filozofii; prof. prawa administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego

 • Kalasanty Szaniawski

dr hc prawa; Prokurator Generalny Królestwa Polskiego

 • Józef Szczepan Koźmian

dr hc teologii; kanonik kapituły metropolitalnej warszawskiej, od 1820 biskup kujawsko-kaliski

1820

 • Joachim Lelewel

dr hc filozofii; historyk

1821

 • Józef Gołuchowski

dr hc filozofii; prof. filozofii Uniwersytetu w Wilnie

 • Kajetan Trojański

dr hc filozofii; profesor UJ

1824

 • Mateusz Maurycy Wojakowski

dr hc teologii; archidiakon Katedry Lubelskiej, biskup sufragan i wikariusz lubelski

1826

 • Edward Czarnecki

dr hc teologii; kanonik katedralny płocki i kustosz kapituły archikatedralnej warszawskiej

 • Norbert Alfons Kumelski

dr hc filozofii; przyrodnik

1829

 • Ludwik Łętowski

dr hc teologii; kanonik krakowski

 • Wojciech Ossoliński

dr hc teologii; kanonik Katedry Podlaskiej

1830

 • Władysław Starczewski

dr hc teologii; kanonik krakowski

1832

 • Michał Wiszniewski

dr hc filozofii; prof. historii literatury, UJ

1833

 • Jan Chrzciciel Schindler

dr hc obojga praw; prof. Pisma Św., Uniwersytet Jagielloński

 • Maksymilian Weisse

dr hc obojga praw; prof. astronomii, UJ

1837

 • Herman Czech

dr hc teologii; b. prof. Akademii Terezjańskiej w Wiedniu

 • Franciszek Stachowski

dr hc filozofii; prof. nauki religii, pedagogiki i języka greckiego, UJ

1839

 • Mateusz Gładyszewicz

dr hc prawa; kanonik Katedry Krakowskiej

1840

 • Jan Schindler

dr hc filozofii; b. prof. Pisma Św. Starego Testamentu, UJ

1842

 • Karol Heintl

dr hc prawa; dyrektor Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu w Wiedniu

1843

 • Jan de Reuman

dr hc medycyny; prof. Uniwersytetu w Wiedniu

1844

 • Christian Fryderyk Harles

dr hc medycyny; prof. medycyny Uniwersytetu w Bonn

1845

 • Sebastian Brunner

dr hc filozofii; pisarz i historyk Kościoła, austriacki dyplomata

1846

 • August Schilling

dr hc filozofii; szambelan, urzędnik dworu wiedeńskiego

1847

 • Józef Brodowicz

dr hc filozofii; prof. medycyny UJ

 • Władysław Endlicher

dr hc filozofii; prof. historii naturalnej Uniwersytetu w Wiedniu

 • Jan Zienkiewicz

dr hc filozofii; kanonik gnieźnieński

1848

 • Karol Heylman

dr hc prawa; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

1850

 • Wincenty Pol

dr hc filozofii; prof. geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Jan Staroniewicz

dr hc filozofii; prof. religii i pedagogiki UJ

1851

 • Antoni Szymański

dr hc prawa; urzędnik prefektury w Paryżu

1859

 • Emil Czyrniański

dr hc filozofii; prof. chemii ogólnej, UJ

 • Wiktor Zepharowich

dr hc filozofii; prof. mineralogii UJ

1862

 • Franciszek Maciejowski

dr hc prawa; prof. prawa rzymskiego w Szkole Głównej Warszawskiej

1866

 • Franciszek Karliński

dr hc filozofii; prof. astronomii UJ

1867

 • Ferdynand Skibiński

dr hc medycyny; prof. położnictwa w Czerniowcach

 • Józef Brodowicz

dr hc medycyny; b. prof. medycyny UJ

1872

 • Adam Adamowicz

dr hc medycyny; b. prof. weterynarii Uniwersytetu Wileńskiego

 • Józef Szujski

dr hc filozofii; prof. historii polskiej, UJ

1879

 • Józef Kraszewski

dr hc filozofii; pisarz

1883

 • Hilary Hankiewicz

dr hc prawa; b. prof. rachunkowości państwowej, UJ

 • Stanisław Spis

dr hc teologii; prof. nauk biblijnych Nowego Testamentu; rektor UJ

1884

 • Karol Rokitansky

dr hc medycyny; prof. medycyny Uniwersytetu w Wiedniu

1885

 • Albin Dunajewski

dr hc teologii; biskup krakowski

1887

 • August Cieszkowski

dr hc prawa; filozof

 • Ignacy Domeyko

dr hc medycyny; prof. chemii i mineralogii Uniwersytetu Santiago

 • Paweł Gautsch-de Frankethurn

dr hc filozofii; b. minister Wyznań i Oświaty w Wiedniu

 • Rudolf Habsburg

dr hc filozofii; arcyksiążę, następca tronu austriackiego

 • Julian Klaczko

dr hc prawa; pisarz polityczny

 • Jan Ignacy Korytkowski

dr hc teologii; kanonik kapituły w Gnieźnie

 • Adam Krasiński

dr hc filozofii; b. biskup wileński

 • Józef Supiński

dr hc prawa; ekonomista

 • Jan Matejko

dr hc filozofii; artysta malarz, profesor malarstwa historycznego i dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Seweryn Morawski

dr hc teologii; arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego

 • Michał Nowodworski

dr hc teologii; wydawca i redaktor "Encyklopedii Kościelnej"

 • Wiktor Szokalski

dr hc medycyny; b. prof. medycyny w Szkole Głównej w Warszawie, naczelny lekarz Instytutu Oftalmologicznego w Warszawie

 • Władysław Taczanowski

dr hc filozofii; dyrektor Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie

1888

 • Salvatore Talamo

dr hc teologii; prof. Akademii Rzymskiej Św. Tomasza

1891

 • Józef Majer

dr hc filozofii; b. prof. fizjologii UJ, prezes Akademii Umiejętności w Krakowie

1892

 • Antoni Małecki

dr hc prawa; prof. historii literatury polskiej Uniwersytetu Lwowskiego

 • August Witkowski

dr hc filozofii; prof. fizyki UJ

1898

 • Izaak Issakowicz

dr hc teologii; arcybiskup metropolita lwowski obrządku ormiańskiego

1900

 • Guido Baccelli

dr hc medycyny;prof. medycyny Uniwersytetu w Rzymie

 • Ignacy Baranowski

dr hc medycyny; b. prof. medycyny Uniwersytetu Warszawskiego

 • Joachim Berthier

dr hc teologii; prof. Uniwersytetu we Fryburgu

 • Leon Biliński

dr hc prawa; b. prof. Uniwersytetu we Lwowie, b. Minister Skarbu monarchii austro-węgierskiej

 • Michał Bobrzyński

dr hc filozofii; b.prof. historii prawa polskiego i niemieckiego UJ, wiceprezydent Rady Szkolnej i Krajowej, później namiestnik Galicji

 • Eugen Böhm von Bawerk

dr hc prawa; profesor honorowy Uniwersytetu w Wiedniu, minister Skarbu monarchii austro-węgierskiej

 • Abraham Bredius

dr hc filozofii; dyrektor Muzeum Królewskiego w Hadze Włodzimierz Brodowski dr hc medycyny; b. prof. hc medycyny Uniwersytetu Warszawskiego

 • Ernest Commer

dr hc teologii; prof. filozofii Uniwersytetu we Wrocławiu

 • Dominik Comparetti

dr hc filozofii; senator Królestwa Włoskiego

 • Borys Cziczerin

dr hc prawa; b. prof. prawa politycznego Uniwersytetu w Moskwie, burmistrz miasta Moskwy

 • Rudolf Dareste

dr hc prawa; radca Trybunału Kasacyjnego w Paryż

 • Yves Delage

dr hc filozofii; prof. anatomii porównawczej Uniwersytetu w Paryżu

 • Leopold Delisle

dr hc filozofii; dyrektor Biblioteki Narodowej w Paryżu

 • Henryk Denifle

dr hc filozofii; archiwariusz Archiwum Watykańskiego

 • Ludwik Duchesne

dr hc teologii; dyrektor Ecole de Rome

 • Paweł Duhem

dr hc filozofii; prof. fizyki Uniwersytetu w Bordeaux

 • Ernest Dümmler

dr hc filozofii; prof. historii średniowiecznej Uniwersytetu w Halle, prezes wydawnictwa "Monumenta Germaniae Historica"

 • Julian Dunajewski

dr hc filozofii; b. prof. nauk politycznych UJ, b. minister skarbu monarchii austro-węgierskiej

 • Roland Eötvös

dr hc filozofii; prof. fizyki Uniwersytetu w Budapeszcie, prezes Węgierskiej Akademii Umiejętności, b. minister wyznań i oświaty Węgier

 • Jan Gebauer

dr hc filozofii; prof. filologii słowiańskiej czeskiegoUniwersytetu w Pradze

 • Ludwik Górski

dr hc prawa; cesarsko-rosyjski podkomorzy w Warszawie

 • Wilhelm Hartel

dr hc filozofii; minister wyznań i oświaty w Wiedniu

 • Jarosław Hlava

dr hc medycyny; prof. medycyny czeskiegoUniwersytetu w Pradze

 • Józef Hlavka

dr hc filozofii; prezes Czeskiej Akademii Umiejętności w Pradze

 • Władysław Holewiński

dr hc prawa; prof. Uniwersytetu w Warszawie

 • Henryk Hoyer (senior)

dr hc medycyny; prof. histologii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Karol Inama von Sternegg

dr hc prawa; profesor honorowy Uniwersytetu w Wiedniu, prezydent Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu.

 • Watrosław Jagić

dr hc filozofii; prof. filologii słowiańskiej Uniwersytetu w Wiedniu

 • Feliks Klein

dr hc filozofii; prof. matematyki Uniwersytetu w Getyndze

 • Nikodem Kondokow

dr hc filozofii; b.prof. historii sztuki Uniwersytetu w Petersburgu

 • Henryk Kossowski

dr hc teologii; tytularny biskup we Włocławku

 • Radowan Koąutić

dr hc filozofii; prof. filologii słowiańskiej Uniwersytetu w Belgradzie Karol Krumbacher dr hc filozofii; prof. filologii Uniwersytetu w Monachium

 • Juliusz Kühn

dr hc filozofii; prof. rolnictwa Uniwersytetu w Halle

 • Stanisław Kujot

dr hc teologii; prezes Towarzystwa Nauk w Toruniu

 • Zygmunt Laskowski

dr hc medycyny; prof. medycyny Uniwersytetu w Genewie

 • Franciszek Laurin

dr hc teologii; prof. prawa kanonicznego Uniwersytetu w Wiedniu

 • Henryk Lebesgue

dr hc filozofii; prof. Sorbony

 • Mieczysław Ledóchowski

dr hc teologii; kardynał, prefekt Kongregacji "de propaganda fide"

 • Edward Likowski

dr hc teologii; tytularny biskup w Poznaniu, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu

 • Józef Lister

dr hc medycyny; prof. chirurgii w Kings College w Londynie

 • Tadeusz Lubomirski

dr hc filozofii; książe, historyk i wydawca źródeł

 • Władysław Łuszczkiewicz

dr hc filozofii; dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie (zmarł przed promocją)

 • Fryderyk Maitland

dr hc prawa; prof. Uniwersytetu w Cambridge

 • Alfred Marshall

dr hc prawa; prof. Uniwersytetu w Cambridge

 • Marceli Nencki

dr hc medycyny; b. prof. chemii lekarskiej Uniwersytetu w Bernie, kierownik oddziału chemicznego Instytutu Medycyny Doświadczalnej w Petersburgu

 • Szymon Newcomb

dr hc filozofii; prof. astronomii Uniwersytetu w Baltimore

 • Konstanty Nigra

dr hc filozofii; ambasador włoski w Wiedniu

 • Adolf Nordenskiöld

dr hc filozofii; dyrektor Muzeum w Sztokholmie

 • Ludwik Parocchii

dr hc teologii; kardynał, wicekanclerz Stolicy Apostolskiej

 • Adolf Perraud

dr hc teologii ; kardynał i biskup w Autin

 • Leon Piniński

dr hc prawa; b. profesor Uniwersytetu we Lwowie, namiestnik Galicji

 • Jan Puzyna

dr hc teologii; biskup krakowski

 • Aleksander Pypin

dr hc filozofii; historyk literatur słowiańskich w Petersburgu

 • Wilhelm Ramsay

dr hc filozofii; prof. chemii Uniwersytetu w Londynie

 • Antoni Randa

dr hc prawa; prof. prawa cywilnego czeskiego Uniwersytetu w Pradze

 • Ferdynand Regelsberger

dr hc prawa; prof. prawa rzymskiego Uniwersytetu w Getyndze

 • Ludwik Renault

dr hc prawa; prof. prawa handlowego i międzynarodowego Uniwersytetu Paryskiego

 • Emil Roux

dr hc medycyny; prof. bakteriologii Uniwersytetu w Paryżu

 • Henryk Sienkiewicz

dr hc filozofii; pisarz

 • Mikołaj Sklifosowski

dr hc medycyny; prof. chirurgii Akademii Medyco-Chirurgicznej w Petersburgu

 • Karol de Smedt

dr hc teologii; prezydent bollandystów

 • Włodzimierz Spasowicz

dr hc prawa; b.prof. prawa kryminalnego Uniwersytetu w Petersburgu

 • Henryk Struve

dr hc filozofii; prof. filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Edward Süss

dr hc filozofii; profesor geologii Uniwersytetu w Wiedniu

 • Heliodor Święcicki

dr hc medycyny; kierownik kliniki położniczo-ginekologicznej, późniejszy prof. medycyny Uniwersytetu w Poznaniu

 • Józef Thomson

dr hc filozofii; prof. fizyki Uniwersytetu w Cambridge

 • Paweł Violet

dr hc prawa; prof. Ecole des Chartes w Paryżu

 • Rudolf Virchow

dr hc medycyny; prof. medycyny Uniwersytetu w Berlinie

 • Tadeusz Wojciechowski

dr hc filozofii; prof. historii polskiej Uniwersytetu we Lwowie Herman Zschokke dr hc teologii; b. prof. Uniwersytetu w Wiedniu, tytularny biskup w Wiedniu

1908

 • Witold Korytowski

dr hc filozofii; b. minister skarbu monarchii austro-węgierskiej

1910

 • Jan Łoś

dr hc filozofii; prof. slawistyki i jęz. polskiego UJ

 • Józef Morozewicz

dr hc filozofii; prof. mineralogii UJ

1914

 • Ludwik Ćwikliński

dr hc medycyny; b. prof. filologii klasycznej Uniwersytetu Lwowskiego, kierownik Sekcji Szkół Wyższych w Ministerstwie Wyznań i Oświaty w Wiedniu

 • Alfred Sokołowski

dr hc medycyny; zasłużony lekarz warszawski

1918

 • Ignacy Chrzanowski

dr hc filozofii; prof. historii literatury polskiej UJ Georges Clemenceau dr hc filozofii; b. premier i minister wojny Francji

 • Ferdynand Foch

dr hc medycyny; marszałek Francji

 • Dezydery Mercier

dr hc teologii; prymas Belgii, kardynał, arcybiskup metropolita mechliński, b. prof. filozofii katolickiego Uniwersytetu w Lowaniu

 • Leon Sternbach

dr hc filozofii; prof. filologii klasycznej UJ

 • Thomas Woodrow Wilson

dr hc filozofii; b. prezydent USA<

1919

 • Herbert Hoover

dr hc medycyny; organizator i administrator amerykańskiej pomocy charytatywnej dla Europy

 • Ignacy Paderewski

dr hc filozofii; pianista, premier i minister spraw zagranicznych RP

1920

 • Józef Piłsudski

dr hc prawa; Naczelnik Państwa

1922

 • Artur Balfour

dr hc filozofii; minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii

 • Władysław Mickiewicz

dr hc filozofii; literat w Paryżu

1923

 • Henryk Le Rond

dr hc prawa; generał Francji

1924

 • Maria Skłodowska-Curie

dr hc medycyny i filozofii; profesor fizyki Uniwersytetu w Paryżu, laureatka Nagrody Nobla

 • Henryk Hoyer

dr hc filozofii; prof. anatomii porównawczej UJ

 • Kazimierz Kostanecki

dr hc filozofii; prof. anatomii opisowej UJ

1926

 • Józef Boguski

dr hc filozofii; prof. honorowy Politechniki Warszawskiej

 • Stanisław Okoniewski

dr hc teologii; biskup chełmiński

 • Adam Sapieha

dr hc teologii; arcybiskup metropolita krakowski

 • Julian Talko-Hryncewicz

dr hc medycyny; prof. antropologii UJ

1927

 • Gabriel Bertrand

dr hc medycyny; prof. chemii biologicznej Uniwersytetu w Paryżu

 • Emil Godlewski (senior)

dr hc rolnictwa; prof. chemii rolniczej UJ

1928

 • Leon Marchlewski

dr hc medycyny; prof. chemii lekarskiej UJ

 • Albert Thomas

dr hc prawa; dyrektor Międzynarodowego Biura Pracy przy Lidze Narodów

1929

 • Emil Godlewski (junior)

dr hc filozofii; prof. biologii i embriologii UJ

 • Arkadiusz Lisiecki

dr hc teologii; biskup katowicki

 • Stanisław Zaremba

dr hc filozofii; prof. matematyki UJ

1930

 • Władysław Natanson

dr hc filozofii; prof. fizyki teoretycznej UJ

 • Karol Szymanowski

dr hc filozofii; kompozytor i pianista, rektor Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie

 • Tadeusz Zieliński

dr hc filozofii; prof. filologii klasycznej UW

1931

 • Leopold Adametz

dr hc rolnictwa; prof. Akademii Ziemiańskiej w Wiedniu, prof. hodowli zwierząt UJ w latach 1890 - 1928

 • Teodor Filip Kubina

dr hc teologii; biskup częstochowski

1933

 • Adam Chmiel

dr hc filozofii; historyk, archiwariusz i historiograf UJ

1934

 • Henryk Hoyer

dr hc rolnictwa; prof. anatomii porównawczej UJ

1938

 • Pietro de Francisci

dr hc prawa; prof. prawa rzymskiego Uniwersytetu w Rzymie

 • Stanisław Kutrzeba

dr hc filozofii; prof. historii prawa polskiego UJ

1947

 • Adolf Černý

ur. w 1864, poeta i publicysta czeski

 • Juliusz Ippoldt

ur. w 1867 roku, lektor języka niemieckiego

 • Józef Kostrzewski

ur. w 1885 roku, archeolog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Eugeniusz Romer

ur. w 1871 roku, geograf, b. prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i UJ

 • Jan Stach

ur. w 1877 roku, zoolog, dyrektor Muzeum Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

1948

 • Julije Beneąić

ur. w 1883 roku, pisarz chorwacki

 • Franciszek Popiołek

ur. w 1868 roku, historyk dziejów Śląska, b.prof. i dyrektor Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie

 • Fryderyk Zoll

ur. w 1865 roku, prawnik, profesor UJ

1949

 • Leopold Staff

ur. w 1878 roku, poeta

1951

 • Irene Joliot-Curie

ur. w 1897 roku, fizyk i chemik, profesor Sorbony

 • Frédéric Joliot-Curie

ur. w 1900 roku, fizyk, profesor College de France

1954

 • Ludwik Solski

ur. w 1855 roku, aktor

1958

 • Adam Krzyżanowski

ur. w 1873 roku, prawnik, ekonomista, profesor UJ

1960

 • Wojciech Świętosławski

ur. w 1881 roku, fizykochemik, profesor Politechniki Warszawskiej

1962

 • Clementino Francisco de Santiago Dantas

ur. w 1911 roku, polityk, prawnik, profesor Uniwersytetu w Rio de Janeiro

 • Jan Olbrycht

ur. w 1886 roku, lekarz, b.prof. medycyny sądowej UJ, prof. Akademii Medycznej w Krakowie

 • Władysław Szafer

ur. w 1886 roku, botanik, profesor UJ

1964 (600-lecie powołania Akademii Krakowskiej)

 • Ivo Andrić

ur. w 1892 roku, pisarz jugosłowiański

 • Aleksander Bakulew

dr hc medycyny

 • William Bloom

ur. w 1899 r., histolog, profesor Biophysical Institute przy Uniwersytecie w Chicago

 • Józef Charvat

dr hc medycyny

 • Giacomo Devoto

ur. w 1897 roku, językoznawca, profesor Uniwersytetu we Florencji

 • Sir Adrian Edgar Douglas

dr hc medycyny

 • Jean Gaudement

ur. w 1908 roku, prawnik, profesor prawa rzymskiego w Uniwersytecie Paryskim

 • Stanisław Kaleśnik

ur. w 1901 roku, geograf, profesor Uniwersytetu w Leningradzie (obecnie: St. Petersburgu)

 • Piotr Leonidowicz Kapica

ur. w 1894 roku, fizyk, dyrektor Instytutu Problemów Fizycznych Akademii Nauk ZSRR

 • Józef Klima

ur. w 1909 roku, prawnik, profesor prawa Starożytnego Wschodu Uniwersytetu Karola w Pradze

 • Tadeusz Kotarbiński

ur. w 1886 roku, filozof, logik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Roman Kozłowski

ur. w 1889 roku, paleontolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Julian Krzyżanowski

ur. w 1892 roku, historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Philip Henry Kuenen

ur. w 1902 roku, geolog, profesor Uniwersytetu w Groningen

 • Ernest Labrousse

ur. w 1893 roku, historyk, profesor Sorbony

 • Oskar Lange

ur. w 1904 roku, ekonomista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Leon Manteufel

dr hc medycyny

 • Mieczysław Michałowicz

dr hc medycny

 • Erik Molnár

ur. w 1894 roku, historyk, profesor Uniwersytetu w Budapeszcie

 • Wiktor Niemycki

ur. w 1900, matematyk, profesor Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie

 • Witold Orłowski

dr hc medycyny

 • Linus Pauling

ur. w 1901 roku, chemik i fizyk, profesor California Institute of Technology, laureat pokojowej Nagrody Nobla

 • Borys Aleksandrowicz Rybakow

ur. w 1908 roku, archeolog i historyk, profesor Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie

 • Wojciech Rubinowicz

ur. w 1889 roku, fizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Maksym Rylski

ur. w 1895 roku, poeta ukraiński, tłumacz literatury polskiej

 • Kazimierz Tymieniecki

ur. w 1887 roku, historyk, profesor Uniwersytetu Poznańskiego

 • Eduardo Volterra

ur. w 1904 roku, prawnik, profesor Uniwersytetu w Rzymie

 • Paul Dudley White

dr hc medycyny

 • Adam Wrzosek

ur. w 1875 roku, antropolog, fizjopatolog, historyk medycyny, profesor Uniwersytetu Poznańskiego

 • Paweł Feliksiewicz Zdrodowski

dr hc medycyny

 • Wiktor M. Żyrmunski

ur. w 1891 r., językoznawca i literaturoznawca, profesor literatury rosyjskiej Uniwersytetu w Leningradzie (ob. St. Petersburgu)

1966

 • Ignacio Chávez

ur. w 1897 roku, kardiolog, profesor Universidad Nacional Autonoma de Mexico

1967

 • Robert Debr

dr hc medycyny

 • Borys Wasylewicz Piotrowski

dr hc medycyny

 • Tadeusz Ważewski

ur. w 1894 roku, matematyk, profesor UJ

1968

 • Władysław Tatarkiewicz

ur. w 1886 roku, historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

1973

 • Claude Backvis

ur. 1910 roku, historyk literatury polskiej, profesor L'Universite Libre de Bruxelles

 • Vojtech Filkorn

ur. 1922, profesor logiki Uniwersytetu im. Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie

 • Jerzy Kuryłowicz

ur. w 1895 roku, językoznawca, profesor językoznawstwa indoeuropejskiego i ogólnego, b. prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

 • Konrad Górski

ur. w 1895 roku, historyk i teoretyk literatury polskiej, edytor, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Bohuslav Havránek

ur. w 1893 roku, profesor slawistyki Uniwersytetu Karola w Pradze

 • Władimir Dimitrewicz Timakow

dr hc medycyny

1974

 • Wiktor Dega

dr  hc medycyny

 • Jerzy Kaulbersz

dr hc medycyny

 • Zdenek Kopal

ur. w 1914 roku, profesor astronomii Uniwersytetu Victoria w Manchester

 • Edward Piszek

ur. w 1916 roku, działacz Polonii Amerykańskiej

1975

 • Otto Bihari

ur. w 1921 roku, prawnik, profesor Uniwersytetu w Pecs

 • Włodzimierz Kuryłowicz

dr hc medycyny

 • Marian Mięsowicz

ur. w 1907 roku, fizyk, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej w Krakowie

 • Feliks Topolski

ur. w 1907 roku, artysta plastyk

 • Anatol Aleksandrowicz Nicziporowicz

ur. w 1899 roku, biolog, profesor Instytutu Fizjologii Roślin Akademii Nauk ZSRR

 • Michaił Sołomonowicz Strogowicz

ur. w 1894 roku, prawnik, profesor Instytutu Państwa i Prawa Akademii Nauk ZSRR, promocja nie odbyła się, dyplom wysłano drogą konsularną

 • Clement John Zabłocki

ur. w 1912 roku, kongresman, polityk z USA

1976

 • Fiedot Filin

ur. w 1908 roku, profesor, dyrektor Instytutu Języka Rosyjskiego Akademii Nauk ZSRR.

 • Jacques le Goff

ur. w 1924 roku, historyk, profesor i prezydent Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu

 • Leo A. Kapiro

dr hc medycyny

1977

 • Andrzej Burda

ur. w 1913 roku, prawnik, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Armand Frappier

dr hc mikrobiologii

 • Andrzej Wiktor Schally

dr hc medycyny

 • Sir John Robert Vane

dr hc medycyny

1978

 • Emil Matejicek

dr hc medycyny

 • Lloyd M. Nyhus

dr hc medycyny

 • Anthony Guy Everson Pearse

dr hc medycyny

 • Torgn Segerstedt

ur. w 1908 roku, profesor filozofii i socjologii Uniwersytetu w Uppsali

 • Joseph Strder

dr hc medycyny

1979

 • George B. Jerzy Glass

dr hc medycyny

 • Jarosław Iwaszkiewicz

ur. w 1894 roku, pisarz, poeta, dramaturg, eseista, tłumacz

 • Mikołaj Nikodemowicz Malinowski

dr hc medycyny

1980

 • Henryk Jabłoński

ur. 1909, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Państwa

 • Emil Schultheisz

dr hc medycyny

1981

 • Andor Csizmadia

ur. w 1910, historyk, profesor Uniwersytetu w Pecs

 • Julian Godlewski

ur. w 1903 roku, prawnik, mecenas sztuki polskiej, filantrop, działacz polonijny

 • Ilia Prigogine

ur. w 1917 roku, fizyk i fizykochemik, profesor Uniwersytetu w Brukseli, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii

1983

 • J.Ś. Papież Jan Paweł II

ur. w 1920 roku, Polak na tronie papieskim, wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Werner Creutzfeld

dr hc medycyny

 • Rene Jean Dupuy

ur. w 1918 roku, profesor prawa międzynarodowego, Sekretarz Generalny Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze

 • Karolina Lanckorońska

ur. w 1898 roku, profesor historii sztuki

 • Peter Lawin

dr hc medycyny

 • Teodor Parnicki

ur. w 1908 roku, pisarz

1984

 • Raymond Firth

ur. w 1901 roku, antropolog, badacz kultury, profesor London School of Economic and Political Science

 • Witold Lutosławski

ur. w 1913 roku, wybitny kompozytor, autor wielu rozpraw z teorii kompozycji, profesor Warszawskiej Akademii Muzycznej

 • Andreas G. Papandreu

ur. w 1919 roku, premier rządu Republiki Greckiej

 • Javier Pérez de Cuéllar

ur. w 1920 roku, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

 • Laszlo Szekeres

dr hc medycyny

1985

 • Henrik Bendixen

dr hc medycyny

 • Kazimierz Przybyłowski

ur. w 1900 roku, profesor prawa cywilnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, następnie na UJ

 • Jan Safarewicz

ur. w 1904 roku, językoznawca, filolog klasyczny, profesor UJ

 • Ettore Rossi

dr hc medycyny

 • Władysław Wolter

ur. w 1897 roku, prawnik, profesor UJ

1986

 • Sante Graciotti

ur. w 1923 roku, historyk literatur słowiańskich, profesor Uniwersytetu w Rzymie Knut Ipsen ur. w 1935 roku, prawnik, profesor Uniwersytetu Ruhry w Bochum

 • Gerhard Pulverer

dr hc mikrobiologii

 • Kunio Yagi

dr hc biochemii

1987

 • John McGiff

dr hc medycyny

 • William J. Jusko

dr hc medycyny

 • Wacław Szubert

ur. w 1912 roku, prawnik, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

1988

 • Paul Lauterbur

dr hc chemii

 • Paul Raabe

ur. w 1927 roku, historyk literatury niemieckiej, bibliotekoznawca, profesor Uniwersytetu w Getyndze

 • Tomio Tada

dr hc medycyny

 • Eugeniusz Vencowski

dr hc psychiatrii

1989

 • Marie Thérese d'Alverny

ur. w 1903 roku, historyk mediewista, profesor Sorbony

 • Eugeniusz Czazow

dr hc medycyny

 • Alois Haas

ur. w 1933 roku, chemik, profesor Uniwersytetu Ruhry w Bochum

 • James Steward Hyde

ur. w 1932 roku, biolog, biofizyk, profesor Medical College of Wisconsin, dyrektor National Biomedical ERS

 • Robert K. Merton

ur. w 1910 roku, socjolog, profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku

 • Czesław Miłosz

ur. w 1911, poeta i pisarz, profesor literatur słowiańskich, laureat Nagrody Nobla, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego

 • Jan Nielubowicz

dr hc medycyny

 • Witold Rudowski

dr hc medycyny

 • Wiktor Skopenko

ur. w 1935 roku, chemik, profesor Uniwersytetu im. Szewczenki w Kijowie

 • Stefan Świeżawski

ur. w 1907 roku, filozof, profesor KUL

 • Andrzej Wajda

ur. w 1926 roku, reżyser filmowy i teatralny

 • Henryk Wereszycki

ur. w 1898 roku, historyk, profesor UJ

1990

 • abp Fiorenzo Angelini

dr hc medycyny

 • Józef Maria Bocheński

ur. w 1902 roku, filozof, profesor Uniwersytetu we Fryburgu

 • Leonard R. Johnson

dr hc medycyny

 • Tadeusz Orłowski

dr hc medycyny

 • Jerzy Turowicz

ur. w 1912 roku, pisarz i animator polskiego życia intelektualnego, twórca i redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego"

 • William B. Walsh

dr hc medycyny

 • Joachim Werner

ur. w 1909 roku, archeolog, profesor Uniwersytetu w Monachium

1991

 • Francois Chapeville

dr hc biologii molekularnej

 • Jean Baptiste Duroselle

ur. w 1917 roku, historyk, znawca dziejów powszechnych XIX i XX wieku, profesor Uniwersytetu Paris I

 • Albin Eser

ur. w 1935 roku, prawnik, dyrektor Instytutu Maxa Plancka we Fryburgu

 • Jerzy Giedroyć

ur. w 1906 roku, wybitny wydawca i publicysta, polityk, twórca paryskiej "Kultury"

 • Charles A. Janeway

dr hc  medycyny

1992

 • Giulio Andreotti

ur. w 1919 roku, wielokrotny premier rządu Włoch

 • Jacek Hawiger

dr hc medycyny

 • Edward Raczyński

ur. w 1891 roku, dyplomata, prawnik. Prezydent RP na Obczyźnie

1993

 • Berthold Beitz

ur. w 1913 roku, przemysłowiec, bankier, polityk, przewodniczący Kuratorium im. Alfreda Kruppa, zasłużony w ratowaniu Polaków w czasie II wojny światowej

 • Wolfram Domschke

dr hc medycyny

 • Matka Teresa z Kalkuty

(właściwie: Agnes Gonxhe Bojaxhiu), ur. w 1910 roku, misjonarka, założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatka Pokojowej Nagrody Jana XXIII i Pokojowej Nagrody Nobla

1994

 • Szymon Wiesenthal

ur. w 1908 roku, więzień obozów koncentracyjnych, twórca Żydowskiego Centrum Dokumentacji

1995

 • Jaakko Hintikka

ur. w 1929 roku, filozof, profesor Boston University

 • Friedrich Koja

ur. w 1933 roku, prawnik, ekonomista, profesor Uniwersytetu w Salzburgu

 • Gerard Labuda

ur. w 1916 roku, profesor historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

1996

 • Aleksander Gieysztor

ur. w 1916 roku, historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 • Daria Haust

profesor medycyny Uniwersytetu Ontario

 • Eugene Donald Jacobson

ur. w 1930 roku, profesor medycyny i fizjologii University of Colorado

 • Robert G. Parr

ur. w 1921 roku, chemik, profesor Uniwersytetu Stanowego Północnej Karoliny

 • Gisbert zu Putlitz

ur. w 1931 roku, fizyk, profesor Uniwersytetu w Heidelbergu

1997

 • William J. Norwood

ur. w 1941 roku, biofizyk, twórca szkoły nowoczesnej kardiochirurgii dziecęcej

1998

 • Krzysztof Penderecki

ur. w 1933 roku, kompozytor i dyrygent, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie

 • Stanisław Lem

ur. w 1921 roku, pisarz

 • Heinz Schuster Šewc

ur. w 1926 roku, językoznawca, slawista, badacz języków łużyckich, emerytowany prof. Uniwersytetu Lipskiego

1999

 • Stephen Holgate

profesor immunologii Uniwersytetu w Southampton, twórca międzynarodowego zespołu badań nad genetyką astmy

2000

 • Daniel Beauvois

ur. w 1938 roku, historyk, znawca historii Polski i innych krajów słowiańskich XIX wieku. Profesor Uniwersytetu Lille III oraz Paris I Panteon-Sorbone. Kierownik Ośrodka Historii Narodów Słowiańskich

 • Zbigniew K. Brzeziński

ur. w 1928 r., politolog, profesor Columbia University, członek PAU, współtwórca teorii totalitaryzmu, w latach 1977-81 doradca prezydenta J. Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego

 • Michel Che

ur. w 1941 r.; jeden z najwybitniejszych specjalistów zajmujących się katalizą oraz reaktywnością i spektroskopią powierzchni ciała stałego; aktywny działacz ruchu na rzecz obrony praw człowieka

 • Karl Dedecius

ur. w 1921 roku, tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, autor opracowań krytycznych polskiej literatury, członek PAU, założyciel Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt.

 • François Delange

ur. w 1935 roku, studia medyczne na Wydziale Lekarskim Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Ekspert komisji Zjednoczonej Europy w zakresie profilaktyki jodowej w wypadku awarii nuklearnej

 • Michał Głowiński

ur. w 1934 roku, teoretyk i historyk literatury, badacz literatury polskiej; profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Członek PAU i od 1994 roku członek korespondent PAN

 • Kornel Gibiński

ur. w 1915 roku, kardiolog, gastrolog. Współtwórca Centralnej Komisji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach przy Radzie Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej (obecnie Centralna Komisja Etyki Badań Naukowych)

 • Henryk Mikołaj Górecki

ur. w 1933 roku, kompozytor, w latach 1975 - 1979 rektor katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej

 • Gustaw Herling-Grudziński

ur. w 1919 roku, pisarz, krytyk literacki, publicysta

 • Jerzy Jarocki

ur. w 1929 roku, reżyser teatralny, pedagog, profesor krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

 • Franciszek Kokot

ur. w 1929 roku, nefrolog, endokrynolog. Od 1953 roku związany ze Śląską Akademią Medyczną. Ogromny wkład w stworzenie polskiej szkoły nefrologicznej. Członek rzeczywisty PAN oraz członek czynny PAU.

 • ks. kardynał Franciszek Macharski

ur. w 1927 roku, absolwent Wydziału Teologicznego UJ, doktorat z zakresu teologii na Uniwersytecie we Fryburgu; arcybiskup metropolita krakowski; od 1979 kardynał

 • Peter Mansfield

ur. w 1933 r., profesor fizyki na Uniwersytecie Nottingham, odkrywca obrazowania magnetycznego rezonansu; doktor hc Uniwersytetu w Strassburgu i Uniwersytetu w Kent; laureat Nagrody Nobla 2003 w dziedzinie medycyny

 • Pietro Marchesani

slawista, tłumacz poezji, prozy i dramaturgii polskiej na język włoski

 • Mirosław Mossakowski

ur. w 1929 roku, neuropatolog. Członek zwyczajny i Prezes PAN

 • Sławomir Mrożek

ur. w 1930 roku, dramaturg i prozaik

 • Jerzy Nowosielski

ur. w 1923 roku, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 • Jan Nowak Jeziorański

ur. w 1913 roku, działacz konspiracji, publicysta, pisarz; w latach 1943-44 kurier i emisariusz rządu RP na emigracji; w latach 1952-76 dyrektor sekcji polskiej Radia "Wolna Europa" w Monachium; we władzach Kongresu Polonii Amerykańskiej

 • Stanisław Stomma

ur. w 1908 roku, prawnik; od 1945 roku związany z Uniwersytetem Jagiellońskim; specjalista w zakresie prawa karnego. Obrońca praw człowieka; konstruktor pojednania narodów polskiego i niemieckiego; uczestnik obrad "Okrągłego Stołu". W 1994 roku odznaczony Orderem Orła Białego

 • Michał Szwarc

ur. w 1909 roku, chemik, specjalista w obszarze fizycznej chemii organicznej i chemii polimerów. Od 1952 roku profesor w New York State College. Organizator New York State Polymer Center

 • Władysław Świątecki

fizyk teoretyk; niekwestionowany autorytet w dziedzinie teorii jądra atomowego. Od 1957 roku profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim. Członek Duńskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności

 • Andrzej Tarkowski

ur. w 1933 roku, embriolog. Od 1952 roku związany z Uniwersytetem Warszawskim. Członek PAU i PAN

 • Andrzej Trzebski

ur. w 1928 roku, fizjolog; od 1952 roku związany z Akademią Medyczną w Warszawie. Członek PAU i PAN

 • Tomas Venclova

ur. w 1937 roku, poeta, literaturoznawca, publicysta; tłumaczenia poetów polskich na język litewski; studia porównawcze literatur rosyjskiej, litewskiej i polskiej; badania nad twórczością Aleksandra Wata. Obrońca praw człowieka; współzałożyciel litewskiej filii Komitetu Obrony Praw Człowieka

 • Piotr Wandycz

ur. w 1923 r., historyk, profesor Yale University, członek PAU i PAN, prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (Polish Institute of Arts and Sciences of America).

 • Tadeusz Różewicz

ur. 1921, poeta, dramatopisarz, prozaik.

2001

 • James Travis

biochemik, pionier badań nad strukturą i funkcją enzymów proteolitycznych.

2002

 • Peter Hommelhoff

prawnik, specjalista w dziedzinie prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego, profesor w Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu.

 • Horst Konzen

prawnik, specjalista w dziedzinie prawa pracy, profesor w Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.

 • Isabella Lugoski-Karle

specjalista w dziedzinie krystalografii, profesor w Laboratorium Struktury Materii w Instytucie Badawczym Marynarki Wojennej USA w Waszyngtonie.

 • Jerome Karle

specjalista w dziedzinie krystalografii kwantowej, krystalografii makrocząsteczek i biologii molekularnej, profesor w Laboratorium Struktury Materii w Instytucie Badawczym Marynarki Wojennej USA w Waszyngtonie. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (1985)

 • Umberto Veronesi

chirurg i onkolog, wprowadził do praktyki klinicznej oryginalną oszczędzającą metodę leczenia raka piersi, co zapoczątkowało nową erę w terapii tego nowotworu, profesor w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie.

2003

 • Kardynał Franz Koenig

duszpasterz i intelektualista, reformator życia kościelnego w Austrii. Prekursor zasady współodpowiedzialności duchownych i świeckich za sprawy Kościoła. Odznaczony przez Prezydenta RP w 1998 r. Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP

 • Władysław Stróżewski

jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich filozofów.

 • Norman Davies

pisarz, wybitny historyk, znawca historii Polski.

2004

 • Joachim Treusch

fizyk teoretyk, propagator badań interdyscyplinarnych, niezwykle aktywny organizator i popularyzator nauki oraz współpracy międzynarodowej, od lat związany z Centrum Badawczym Juelich w Niemczech. Założyciel i pierwszy przewodniczący Stowarzyszenia Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza.

 • Frederica P. Perera

epidemiolog molekularny, autorka prac o zmianach w DNA w wyniku skażenia środowiska, profesor Columbia University, od 1998 r. kieruje Columbia Center for Children's Environmental Health.

 • Ryszard Kapuściński

pisarz, reporter-myśliciel, symboliczny świadek epoki wzrostu i upadku totalitaryzmów, obserwator wojen i konfliktów, obrońca i rzecznik ludzi biednych, głodnych i niepotrzebnych.

2005

 • Aleksander Koj

wybitny biochemik, twórca krakowskiej szkoły biochemii, niekwestionowany autorytet moralny; członek PAU i PAN, rektor UJ w latach 1987-1990 oraz 1993-1999.

 • Seamus Heaney

poeta, autor esejów, studiów literackich i przekładów poetyckich; laureat literackiej Nagrody Nobla w 1995 roku.

 • Bronisław Geremek

historyk mediewista, polityk, doktor honoris causa 11 uniwersytetów.>

 • Józef J. Ziółkowski

jeden z najwybitniejszych polskich chemików nieorganików, światowy autorytet w dziedzinie katalizy homogenicznej z udziałem związków koordynacyjnych.

 • ks. abp Józef Życiński

filozof nauki, wysoki dostojnik kościelny, wielki kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu, członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych; publicysta, człowiek z pasją.

2006

 • Czesław Olech

matematyk, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli krakowskiej szkoły równań różniczkowych, współtwórca wyjątkowej pozycji Instytutu Matematycznego PAN oraz Centrum Banacha w polskim i międzynarodowym życiu matematycznym; członek PAN, PAU, Papieskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk, PTM, Europejskiego Towarzystwa Matematycznego i Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

 • Stanisław Barańczak

pryncypialny krytyk literacki, pomysłowy tłumacz, poeta metafizyczny, przyjaciel teatru, profesor literatur słowiańskich, przezabawny parodysta, przekładoznawca, polityczny działacz, przenikliwy eseista, a na dodatek człowiek o ujmującej powierzchowności i gołębim sercu Od lat sprawuje pieczę na życiem języka polskiego: i jako poeta, i jako tłumacz i wreszcie jako profesor literatury polskiej na Uniwersytecie Harvarda.

2007

 • Richard Wielebinski

astrofizyk, jeden z twórców i pionierów współczesnej radioastronomii; inicjator i kierownik pionierskiej, gigantycznej pracy sporządzenia map emisji radiowej i polaryzacji całej Drogi Mlecznej, stanowiących fundamentalne źródło informacji o międzygwiazdowych polach magnetycznych.

2008

 • Lonny Glaser

inicjatorka i założycielka Fundacji Janineum, którą kierowała przez wiele lat; udzielając poprzez tę zasłużona instytucję wielkiego wsparcia duchowego i materialnego dla ludzi nauki i kultury z krajów obozu socjalistycznego, a w szczególności Polakom; najczęściej pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego, wniosła nieoceniony wkład w pojednanie Polaków z Austriakami i Niemcami.

 • Jan Baszkiewicz

prawnik, historyk, politolog o nadzwyczaj szerokich zainteresowaniach badawczych, począwszy od początków państwa polskiego, poprzez historię szkolnictwa wyższego, aż po owocującą kilkoma książkami i interesującymi interpretacjami historię Francji. Umiejętnie łącząc różne metody badawcze, podbudowuje swoje rozważania wątkami filozoficznymi.

 • Frank Steglich

wybitny fizyk eksperymentalnym w zakresie fizyki materii skondensowanej, a w szczególności w zakresie tzw. materiałów i układów kwantowych, w których występują silnie skorelowane elektrony o bardzo dużych masach efektywnych, niekonwencjonalny typ nadprzewodnictwa koegzystującego z magnetyzmem, a także kwantowe przejścia fazowe i kwantowe zjawiska krytyczne. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Maxa Plancka Chemii i Fizyki Materiałów w Dreźnie.

 • Jego Świątobliwość Dalajlama, Tenzin Gyatso

duchowy przywódca narodu tybetańskiego, uczony i niestrudzony działacz na rzecz pokoju i dobra całej ludzkości urodził się w małej wiosce w północno-wschodnim Tybecie w 1935 roku.

 • prof. Andrzej Szczeklik

wybitny lekarz, naukowiec i nauczyciel akademicki, w dziedzinie alergologii i pulmonologii zaliczany jest do najwybitniejszych naukowców światowych, opisał mechanizmu tzw. aspirynowej oraz odkrył genetyczne podłoże astmy oskrzelowej, jest także cenionym eseistą.

2009

 • Marek Edelman

działacz polityczny i społeczny, lekarz kardiolog, przywódca powstania w getcie warszawskim, kawaler Orderu Orła Białego, członek Komitetu Obrony Robotników, współtwórca Solidarności, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, bezkompromisowy, odważny, działający zawsze w obronie człowieka.

 • Andrzej Ciechanowiecki

wybitny historyk sztuki, mecenas kultury i kolekcjoner sztuki, antykwariusz, ofiarodawca bezcennych eksponatów dla zamków królewskich w Warszawie i na Wawelu. Członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Studium Polski Podziemnej, Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie, Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego (1998), orderem Polonia Restituta oraz medalem społecznym "Polonia Mater Nostra Est".

 • Jan A. Staessen

jeden z najwybitniejszych współczesnych uczonych w dziedzinie hipertensjologii i epidemiologii układu krążenia, związany z polskim medycznym środowiskiem naukowym, zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikował ponad 700 prac w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym, jest jednym z najczęściej cytowanych autorów ze względu na pionierski i interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań.

 • Rudi Van Eldik

wybitny chemik i dydaktyk wyróżniający się nie tylko wspaniałymi osiągnięciami naukowymi, ale również wielkimi zasługami dla nauki światowej. Należy on do grona najczęściej cytowanych na świecie chemików nieorganików. Dorobek naukowy profesora obejmuje 15 książek, około 750 artykułów drukowanych w najlepszych czasopismach naukowych. Głęboko zaangażowany w promocję chemii.

2010

 • ­Andrzej Murzynowski

prawnik którego dorobek naukowy stanowi znaczny wkład w rozwój nauki polskiego prawa karnego procesowego. Na szczególne podkreślenie zasługuje ogromne zaangażowanie prof. Andrzeja Murzynowskiego w prace kodyfikacyjne po 1989 roku. Wieloletni członek komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa", najbardziej renomowanego polskiego czasopisma prawniczego.

 • ­Henryk Olszewski

historyk prawa, badacz historii doktryn politycznych i prawnych, znawca dziejów polskiego parlamentaryzmu oraz ustroju Niemiec. Jest autorem 625 prac naukowych, jednym z najznakomitszych znawców historii ustroju i prawa polskiego, a w szczególności staropolskiego parlamentaryzmu.

2011

 • ­Gaetano Platania

 

 • Peter-Christian Müller-Graff

należy do najwybitniejszych prawników niemieckich współczesnej doby. Obszarami jego zainteresowań jest prawo europejskie oraz prawo gospodarcze prywatne i publiczne. Imponujący jest sam dorobek naukowy profesora Müller-Graffa. Obejmuje około 500 prac, w tym 88 prac autorskich, monografii, komentarzy oraz redakcji prac zbiorowych. Wiele jego publikacji miało charakter pionierski. Profesor jest jednym z współtwórców Szkoły Prawa Niemieckiego działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim od 1998 roku.

 • Thomas L. Saaty

należy do grona najwybitniejszych amerykańskich matematyków. Jest zaangażowany w działania na rzecz pokoju, rozbrojenia oraz stabilizacji procesów gospodarczych na świecie, w tym w krajach rozwijających się. Z racji swoich multidyscyplinarnych zainteresowań zaangażowany jest od wielu lat w pracę w dziedzinach szeroko pojętej filozofii nauki, w szczególności w odniesieniu do matematyki, badań operacyjnych, zarządzania, psychologii, procesów decyzyjnych, inżynierii i socjologii.

 • Hans Joachim Meyer

jest uznanym w skali światowej autorytetem w dziedzinie chirurgii ogólnej. Prof. Meyer specjalizuje się w problematyce chirurgii wisceralnej, onkologicznej, laparoskopowej oraz leczeniu nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego i wykorzystaniu technik laserowych w chirurgii.

2012

 • ks. prof. Michał Heller

teolog, profesor nauk filozoficznych specjalizujący się w filozofii przyrody, fizyce, kosmologii relatywistycznej oraz relacji nauka – wiara. W 2008 roku jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią, której całość przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, będące wspólną instytucją Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Od wielu lat współpracuje z Obserwatorium Astronomicznym UJ, a wyniki tych badań, publikowane w uznanych czasopismach, wzbogacają dorobek UJ. Jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (UPJP2-UJ) oraz dyrektorem Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (UPJP2), a od 1990 roku - członkiem Papieskiej Akademii Nauk.

 • prof. Frank Wilczek

wybitny amerykański fizyk teoretyczny, laureat nagrody Nobla. Urodził się w 1951 roku w Nowym Jorku jako potomek polskich i włoskich imigrantów. Studiował matematykę na Uniwersytecie w Chicago i Uniwersytecie Princeton. W Princeton uzyskał tytuł magistra matematyki i doktora fizyki, a w 1989 roku stanowisko profesora. Od 2000 roku jest profesorem w Centrum Fizyki Teoretycznej Massachusetts Institute of Technology (MIT). W 2004 roku otrzymał nagrodę Nobla z fizyki za opisanie w pracy doktorskiej w 1973 roku zjawiska swobody asymptotycznej. Wraz z nim nagrodę Nobla otrzymał David Gross oraz Hough David Politzer.

 • prof. Wacław Szybalski

wybitny biotechnolog i genetyk, profesor onkologii na Uniwersytecie Wisconsin w Madison (USA). Nazwisko profesora kojarzone jest na świecie z bardzo różnorodnymi badaniami, ale przede wszystkim z tymi, które pozwoliły na rewolucyjne wprowadzanie DNA do komórek ludzkich, czyli transformacji komórek. Jego prace w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej są znane wszędzie tam, gdzie prowadzi się skomplikowane badania nad poznaniem podstaw życia i nad działaniem genów.

 • Adam Zagajewski

poeta, prozaik, eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich, tłumaczonym na wiele języków. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim psychologię i filozofię. W latach siedemdziesiątych był związany z niezależnym ruchem literackim, od 1982 roku mieszkał w Paryżu, w 2002 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie. Członek redakcji "Zeszytów Literackich". Laureat nagrody Vilenica w 1996 roku i Nagrody Adenauera w 2002 oraz Międzynarodowej Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury (2004 r.). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadził gościnne warsztaty poetyckie w Studium Literacko-Artystycznym na UJ.

2013

 • prof. Maciej Żylicz

polski biochemik i biolog molekularny, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • prof. Franz H. Messerli

wybitny hipertensjolog, specjalizujący się w chorobach krążenia i medycynie wewnętrznej.

 • prof. dr. hab. Andrzej Grzegorczyk

wybitny kontynuator wielkiej tradycji polskiej szkoły logicznej, uczony i humanista, który jak mało kto, umiał połączyć bardzo techniczne i specjalistyczne badania naukowe z głęboką zadumą nad losem i perspektywami współczesnego człowieka, autor szeregu prac z zakresu antropologii filozoficznej i etyki.

2014

 • Tomas Tranströmer

szwedzki poeta, pisarz i tłumacz. Laureat Literackiej Nagrody Nobla za rok 2011. Jego twórczość została przetłumaczona i wydana w ponad 60 językach.

 • prof. Robert Huber

najważniejsze odkrycia prof. Hubera koncentrują się na powiązaniach struktury i funkcji biologicznych makrocząsteczek. W 1988 roku otrzymał, wraz z Johannem Deisenhoferem i Hartmutem Michelem, nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wyznaczenie trójwymiarowej struktury centrum reakcji fotosyntezy u bakterii;

 • prof. Witold Kieżun

profesor nauk ekonomicznych, teoretyk zarządzania, przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej. Od 1980 był kolejno profesorem School of Bussines Administration Temple University w Filadelfii, Duquesne University w Pittsburgu, kierown ikiem projektu Organizacji Na rodów Zjednoczonych w Centralnej Afryce (Burundi i Rwanda), ekspertem rządu w Burkina Faso, profesorem EHC Universite de Montreal i Universite du Quebec a Montreal, kierownikiem Rady Programowej Polish Institute of Arts and Sci ences McGill University w Montrealu, profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie;

 • prof. Antony Polonsky

wybitny historyk, jeden z najbardziej znanych w świecie badaczy losów polskich Żydów i stosunków polsko-żydowskich. Pracując w London School of Economics (1970−1989) przyczynił się do powstania Institute for Polish Jewish Studies z siedzibą w Oksfordzie, którym przez wiele lat kierował. Po przeniesieniu się do USA zainicjował powstanie American Association for Polish-Jewish Studies z siedzibą w Cambridge;

2015

 • prof. Henryk Samsonowicz

na dorobek naukowy Profesora składa się ok. 900 publikacji, w tym ponad 20 książek. Przedmiotem jego wszechstronnych zainteresowań jest integralna historia świata średniowiecznego i nowożytnego w jego najważniejszych wymiarach: gospodarczym, społecznym, cywilizacyjnym, politycznym i kulturowym. Najwięcej uwagi poświęca dziejom miast polskich i europejskich w wiekach średnich. Również z niezwykłą pasją popularyzuje historię.

 • prof. Anthony Giddens

jeden z najwybitniejszych współczesnych socjologów i teoretyków nauk społecznych. Jego dorobek obejmuje 40 książek tłumaczonych na kilkadziesiąt języków i ponad 200 artykułów. W swej pracy podejmował większość tematów dyskutowanych w socjologii i jest najczęściej cytowanym współczesnym autorem w naukach społecznych. Jest twórcą teorii strukturacji. Wykładał między innymi na uniwersytetach w Cambridge, Londynie oraz Leicester. W latach 1996–2003 był dyrektorem London School of Economics.

 • prof. Luigi Marinelli

urodził się w 1956 roku we Florencji. Od 1994 roku kieruje Katedrą Polonistyki na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. Bogata historia jego akademickiej aktywności obejmuje m.in. kierowanie studiami podyplomowymi "Przekład Literacki", udział w pracach Kolegium Profesorskiego, koordynowanie studiów doktoranckich w zakresie filologii i literatury porównawczej Europy Środkowo-Wschodniej czy projektowanie i koordynowanie "Studiów interkulturowych" w ramach studiów doktoranckich "Scienze del Testo".

 • prof. Henning Dralle

profesor zwyczajny chirurgii, pełniący funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Wisceralnej i Naczyniowej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Halle-Wittenberg w Halle/Saale w Niemczech. Autor ponad 620 publikacji w recenzowanych czasopismach, 180 rozdziałów książek i prac poglądowych. Szczególnie interesuje się badaniami klinicznymi i translacyjnymi w zakresie chirurgii endokrynologicznej, w tym chorób tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i guzów neuroendokrynnych.

2016

 • prof. Larry McLerran

profesor jest powszechnie uznanym ekspertem i jednym z głównych pomysłodawców badań tzw. plazmy kwarkowo-gluonowej, czyli nowego stanu materii powstającego w wyniku zderzeń jąder atomowych przy bardzo wysokich energiach. Prowadzone przez niego badania przyniosły mu powszechne uznanie w świecie, czego dowodem są liczne wyróżnienia amerykańskie i międzynarodowe

 • prof. Yukihiro Ozaki

profesor jest światowej klasy specjalistą w zakresie spektroskopii molekularnej. Od przeszło 30 lat jest bardzo zaangażowany w rozwój nauki i edukacji w dziedzinie chemii fizycznej i spektroskopii.

2017

 • prof. Maria Delaperrière

absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1963 r.). Rozpoczęte na UJ studia romanistyczne kontynuowała we Francji na Sorbonie, gdzie w 1975 r. obroniła doktorat, a w 1984 r. habilitowała się. Przez czterdzieści lat wykładała z wielkim pożytkiem dla wiedzy o Polsce historię literatury i kultury polskiej w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu.

 • prof. Hans-Rudolf Tinneberg

profesor Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen. Niemiecki uczony jest cenionym w międzynarodowym środowisku badaczem związanym przede wszystkim z położnictwem i ginekologią. Od kilkunastu lat współpracuje z Katedrą Ginekologii i Położnictwa UJ CM.

2018

 • prof. Joseph Schatzker

Jeden z najwybitniejszych uczonych zajmujących się urazami narządu ruchu. Razem z grupą szwajcarskich naukowców tworzy podstawy współczesnej traumatologii. Od 1997 roku współpracuje z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UJ CM. Pole zainteresowań naukowych Profesora jest bardzo szerokie. Główne tematy dotyczą aspektów traumatologii, jak np. biomechanika zespoleń, reakcje kości na wszystkie zespolenia, osteointegracja kostna implantów czy infekcje kostne. Z kolei w zakresie ortopedii jego główne zainteresowania to endoprotezoplastyka biodra.

 • prof. Jacques Leroy

profesor jest wybitnym prawnikiem i nauczycielem akademickim od wielu lat związanym z Wydziałem Prawa i Administracji UJ oraz krakowskim środowiskiem prawniczym. Naukowiec oprócz zajęć na macierzystym Uniwersytecie w Orleanie, wykładał w Stanach Zjednoczonych (Saint Louis University), Argentynie (Buenos Aires) i Rumunii (Bukareszt).

 • Tad Taube

jeden z najbardziej znanych filantropów zaangażowanych w rozwój kultury żydowskiej w Polsce, Izraelu i Stanach Zjednoczonych, akademickich studiów żydowskich w wielu miejscach świata, a także osoba niezwykle zasłużona dla rozwoju stosunków polsko-żydowskich i polsko-amerykańskich.

2019

 • prof. sir Leszek Borysiewicz

Autor i współautor 128 publikacji, w większości dotyczących immunologii i wirusologii. Przynależy do kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. The Royal Society i Cancer Research UK. Został również wyróżniony rozlicznymi nagrodami – obok Orderu Imperium Brytyjskiego, nadanego mu w 2001 roku przez Królową Elżbietę II w uznaniu pionierskich zasług w dziedzinie szczepionek, otrzymał również m.in. medale Royal Society of Medicine Jephcott Gold Medal i Royal College of Physicians Moxon Trust Med

 • prof. Nico van Straalen

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczonych w Holandii i znakomity popularyzator nauki. Jest też wybitnym dydaktykiem, nauczającym nie tylko na macierzystej uczelni i w Holandii, ale też w wielu krajach świata. Opiekował się dziesiątkami magistrantów, wypromował 70 doktorów. Wychowankowie profesora van Straalena pracują w kilkunastu krajach świata, stosując i upowszechniając metody, których nauczyli się w jego zespole. Wiele z tych metod stało się obecnie standardem w badaniach ekotoksykologicznych i ocenie ryzyka ekologicznego.

2021

 • prof. Marek Krawczyk

Wybitny specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. Twórca największego w Polsce i jednego z największych w Europie ośrodka transplantacyjnego wątroby - Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie. Pionier operacji małoinwazyjnych w Polsce.

 • Olga Tokarczuk

Jedna z najwybitniejszych, a także najbardziej cenionych, znanych i popularnych polskich pisarek i pisarzy w kraju i na świecie. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, autorka przetłumaczonych na ponad trzydzieści języków książek, które doczekały się międzynarodowego uznania w postaci wielu nagród, m. in. takich jak Międzynarodowa Nagroda Bookera za powieść „Bieguni”, Nagroda im. Jana Michalskiego za „Księgi Jakubowe”, ponadto dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za wymienione dzieła, pisarka dwukrotnie nominowana do amerykańskiej National Book Award.

 • prof. Reiner Schmidt

Wybitny specjalista w dziedzinie prawa publicznego, prawa gospodarczego i prawa ochrony środowiska. Inicjator i organizator współpracy w dziedzinie nauk prawnych pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Augsburgu, obejmującej m. in. współorganizację cyklicznych polsko-niemieckich seminariów oraz współredagowanie serii wydawniczej „Krakauer-Augsburger Rechtsstudien”. Propagator polskiej nauki i kultury w Niemczech.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj