Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal Merentibus

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Medal "Merentibus"

Medal "Merentibus" przyznaje się z tytułu szczególnych zasług dla UJ. Medal może być przyznany osobie, organizacji lub instytucji zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wyjątkowo Medal "Merentibus" można przyznać również pracownikowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzję w sprawie przyznania medalu podejmuje (na wniosek Rektora) Senat UJ w drodze uchwały.

W razie przyznania medalu dokonuje się odpowiedniego wpisu do Księgi Odznaczonych z uzasadnieniem podjętej decyzji. Wręczenia medalu dokonuje Rektor w czasie uroczystości akademickich. Wraz z medalem wręcza się wyróżnionemu dyplom oraz uroczyście odczytuje treść wpisu do Księgi Odznaczonych.

Regulamin przyznawania medalu "Merentibus"

Medal "Merentibus" otrzymali:

w 2023 roku:

 • Profesor Olivier Martin 
 • Profesor Henryk Siewierski

w 2019 roku:

 • Profesor Mario Suwalsky

w 2018 roku:

 • Profesor Wacław Uruszczak

w 2014 roku:

 • Profesor Ralph Jozefowicz

w 2013 roku:

 • Uniwersytet Fryderyka Schillera w Jenie

w 2012 roku:

 • Profesor Benjamin Michael Chain
 • Profesor Cheong Byung Kwon

w 2011 roku:

 • Profesor Michael Marberger

w 2009 roku:

 • Profesor Franciszek Ziejka
 • Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu
 • Uniwersytet w Bochum

w 2008 roku:

 • The Catholic University of America
 • Uniwersytet w Orleanie
 • Uniwersytet Wiedeński

w 2007 roku:

 • Profesor Piotr Sztompka
 • Miasto Kraków
 • Hartmut Machner
 • Andrzej Tarczyński

w 2006 roku:

 • Profesor Claudine Kieda
 • Profesor Stanisław Grodziski

w 2004 roku:

 • Profesor Gunnar Boehner
 • Profesor Antoni Dziatkowiak
 • Kolegiata Akademicka Św. Anny
 • Fundacja im. Aleksandra von Humboldta

w 2003 roku:

 • Profesor Tadeusz Popiela
 • Profesor Alfred Schauer
 • Profesor Ryszard Gryglewski

w 2002 roku:

 • Profesor Krystyna Dyrek

w 2001 roku:

 • Profesor Stanisław Waltoś
 • Profesor Jean Castel

Widok zawartości stron Widok zawartości stron