Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody i wyróżnienia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Katarzyny Kulig

Nagroda im. Katarzyny Kulig została ufundowana przez rodziców zmarłej i jest przeznaczona dla młodych pracowników i absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyróżniającą się pracę doktorską i habilitacyjną związaną z poszukiwaniem nowych leków. Nagroda przyznawana jest w trybie konkursowym.

Nagrodę za pracę habilitacyjną otrzymał w roku 2018:

  • dr hab. Marek Bajda, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku, Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM.

Nagrodę za pracę doktorską otrzymał w roku 2017

  • dr Vittorio Canale, Zakład Chemii Leków, Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM.

Dr hab. Katarzyna Kulig, prof. UJ (1971-2016) - absolwentka Wydziału Chemii UJ, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych - swoją pracę oraz karierę naukową związała z Katedrą Chemii Farmaceutycznej UJ CM. W swojej pracy naukowej koncentrowała się na poszukiwaniu nowych związków o aktywności biologicznej i potencjalnym zastosowaniu w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Prowadziła badania w zakresie opracowania metod syntezy aminokwasów, pochodnych pirolidyn-2-onu, kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego. Dydaktyk prowadząca ćwiczenia, seminaria i wykłady z przedmiotu „Chemia leków” dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego. Koordynatorka zajęć fakultatywnych z przedmiotów „Wspomaganie wysiłku w sporcie”, „Zaawansowane metody spektroskopowe w badaniach nad nowym lekiem” i „Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad lekiem”. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich, laureatka stypendiów i staży zagranicznych. Współautor III wydania podręcznika akademickiego pod redakcją A. Zejca i M. Gorczycy pt. „Chemia leków” oraz książki „Chemia w farmacji”. Uczestnik, sekretarz i koordynator wielu konferencji naukowych oraz programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Osoba niezwykle życzliwa, pomocna, pasjonatka historii nauki, muzyki klasycznej i jazzu oraz narciarstwa alpejskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron