Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Poznaliśmy laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Kapituła Nagrody, która obradowała pod przewodnictwem prof. Michała Pułaskiego, podjęła decyzję, że w 15. edycji konkursu spośród siedmiu nominowanych prac nagrodę główną otrzyma praca dr. hab. Andrzeja Dubickiego, zaś nagrodę honorową odbiorą prof. dr hab. Idizi Panic i dr hab. Krzysztof Nowak.

Nagrody laureatom wręczył 11 grudnia rektor UJ prof. Wojciech Nowak, któremu towarzyszyli dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch oraz prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Krzysztof Zamorski.

Z tego eksperckiego spotkania, z tej nagrody rodzi się coś, co wpisuje się w misję Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą opisuje nasza dewiza - plus ratio quam vis – powiedział rektor prof. Wojciech Nowak. Obserwując współczesny świat, często zastanawiamy się, czy nie jest to jedynie piękne hasło bez pokrycia. Nominowane prace pokazują, że historia może być fascynująca, a co ważniejsze, może stać się impulsem do przemyśleń, które zaowocują rzeczywistymi zmianami - dodał.

Nagrodę główną w wysokości 10 tys. zł, której fundatorem jest Wydawnictwo Literackie wręczyła prezes zarządu wydawnictwa Anna Michalska-Zaremba.

Uroczystość odbywa się zwykle możliwie najbliżej daty 13 grudnia, w rocznicę urodzin prof. Henryka Wereszyckiego (w tym roku przypada także 25. rocznica śmierci tego wybitnego historyka). Nagroda przyznawana jest z inicjatywy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydziału Historycznego UJ dla najlepszej książki dotyczącej dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku oraz ich relacji z Polską. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej. Prof. Wacław Felczak zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Obaj patroni nagrody związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim i cieszyli się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim. Ich prace naukowe wypełniały luki w polskich badaniach historycznych, zaś oni sami wyrażali bezkompromisową i godną najwyższego uznania postawę w trudnych latach komunizmu.

Dr hab. Andrzej Dubicki, zdobywca nagrody głównej, przyznanej za książkę  „System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013) jest adiunktem w Zakładzie Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Praca dotyczy rejonu bardzo interesującego, aczkolwiek stosunkowo mało znanego polskiemu czytelnikowi. Prezentuje dzieje Rumunii z punktu widzenia funkcjonowania i organizacji państwa. Prof. Pułaski podkreślił oryginalność książki, która jest pracą interdyscyplinarną, łączącą zagadnienia socjologiczne, politologiczne i historyczne. Laureat jest autorem także innych prac dotyczących historii Rumunii: „Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie. 1919-1940" (2014), „Wojny dackie 101-106 n.e." (2013), monografię „Nicolae Titulescu. Portret polityka i dyplomaty" (2010).

Nagroda honorowa została przyznana za redakcję dwutomowego dzieła „Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej" i „Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945",  wydanego przez  Starostwo Powiatowe w Cieszynie (2013 i 2015 rok). Jest to zupełnie wyjątkowa praca zbiorowa, która powstała pod redakcją prof. Idziego Panica oraz dr. hab. Krzysztofa Nowaka i, jak zaznaczył prezentujący dzieło prof. Michał Pułaski, przy ich znaczącym wkładzie autorskim. Praca stanowi część większego, monumentalnego dzieła, którego ambicją jest opisanie wszechstronnych dziejów tego regionu od zarania do czasów współczesnych.

Prof. Idzi Panic jest  kierownikowi Zakładu Historii  Średniowiecznej w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest znanym i cenionym badaczem dziejów Śląska Cieszyńskiego, wydawcą fundamentalnych źródeł do historii tego regionu.  Dr hab. Krzysztof Nowak jest adiunktem w Zakładzie Historii Najnowszej po 1945 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania badawcze poza historią Śląska Cieszyńskiego skupiają się na  historii najnowszej, historii stosunków narodowościowych na pograniczach karpackich, w szczególności polsko-czesko-słowackich oraz polsko - rumuńskich w XX w.

Po uroczystości, która odbyła się w  sali nr 30 Collegium Novum, delegacje Wydziału Historycznego UJ, Instytutu Historii UJ, Wydawnictwa Literackiego oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego złożyły w Collegium Witkowskiego wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

Polecamy również
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj