Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

653. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty

653. rok akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęty

1 października w auli Auditorium Maximum UJ zainaugurowano rok akademicki 2016/2017. Uroczystość odbyła się miesiąc po objęciu funkcji przez władze uniwersytetu nowej kadencji 2016-2020. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak dziękując za ponowny wybór na stanowisko, zapewnił, że nadrzędnymi wartościami dla władz uczelni będą nadal autonomia i apolityczność uniwersytetu.

 

W uroczystości wzięła udział społeczność akademicka UJ, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki, kultury oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Inaugurację poprzedziła msza odprawiona w kolegiacie św. Anny, po której z Collegium Maius wyruszył orszak profesorów, którzy ubrani w togi przeszli ulicami Krakowa do Auditorium Maximum UJ.

- W obecnej kadencji uniwersytet staje u progu nowych wyzwań, skupimy się więc na następujących priorytetach, którymi są: jakość i efektywność badań naukowych, jakość procesu nauczania, utrzymanie tempa realizacji inwestycji, wzrost poziomu internacjonalizacji, a także uproszczenie procedur administracyjnych – mówił w swoim przemówieniu rektor prof. Wojciech Nowak.

- Naszym celem jest, aby olbrzymi potencjał naukowy uniwersytetu, o którym świadczy duża ilość grantów badawczych, tak z Narodowego Centrum Nauki jak i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jeszcze mocniej wpisał się w Europejską Przestrzeń Badawczą - dodał.

Rektor podkreślił także, że nadal aktywnie modyfikowany będzie kluczowy dla rozwoju i prestiżu uczelni proces nauczania, tak, aby spełniał wymogi współczesności. Nie mniej ważna jest jakość kształcenia, która dla naszych studentów stanowi kluczowy element konkurencyjności na rynku pracy.

- Polska nauka i uczelnie potrzebują spokojnych, ewolucyjnych, głęboko przedyskutowanych zmian – powiedział minister nauki Jarosław Gowin. W swoim wystąpieniu wiceminister przedstawił założenia przygotowywanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz planowanych przez ministerstwo zmian.

Minister przypomniał, że dzisiaj (1 października) wchodzi w życie ustawa deregulacyjna, która w znacznej mierze ogranicza uczelnianą biurokrację. Zaapelował do władz wszystkich polskich szkół wyższych o wdrażanie litery i ducha tej ustawy.

Jarosław Gowin poinformował, że zmienia się funkcja kontrolna pełniona z Polską Komisję Akredytacyjną, która w zamyśle ma być zespołem mentorów, służących radą polskim uczelniom. Przypomniał, że od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie nowy algorytm finansowy, i że w myśl jego założeń ma się opłacać kształcić mniejszą liczbę studentów na wyższym niż obecnie poziomie.

Wszystkie te działania mają jeden cel - oczyścić i przygotować grunt dla nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa, powstająca w dialogu miedzy rządem i środowiskiem akademickim, ma być konstytucją dla polskiej nauki. Poszerzy ona zakres autonomii uczelni. Od października rozpoczyna się cykl debat, których zwieńczeniem ma być Narodowy Kongres Nauki (odbędzie się we wrześniu 2017 roku, przewodniczącym rady NKN jest prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ).

 - Będziecie studiować na najstarszym polskim uniwersytecie, w najpiękniejszym polskim mieście. Życzę Wam wykorzystania w pełni tej wyjątkowej szansy, jaka się przed Wami dziś otwiera - powiedział prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, zwracając się do immatrykulowanych studentów i studentek, którzy reprezentowali wszystkie wydziały uniwersytetu. - Chciałbym, żebyście jako światli młodzi ludzie, wykształceni na najlepszej polskiej uczelni, aktywnie kształtowali przyszłość naszego kraju - dodał.

Inauguracyjna uroczystość była tez okazją do wręczenia nagród i medali wybitnym przedstawicielom środowiska akademickiego UJ. Medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego” uhonorowany został prof. Stanisław Majewski. Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński” odebrali: prof. Małgorzata Kossowska (Wydział Filozoficzny) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych, prof. Barbara Sieklucka (Wydział Chemii) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz reprezentujący nauki medyczne prof. Jacek Musiał (Wydział Lekarski). Srebrny medal „Plus ratio quam vis” wręczono redaktor naczelnej miesięcznika „Alma Mater” Ricie Pagacz-Moczarskiej.

Inauguracyjny wykład zatytułowany „Nauka jako sztuka (z)rozumienia” wygłosiła dr hab. Dorota Szumska.

Więcej szczegółów raz teksty przemówień wygłoszonych podczas inauguracji znaleźć można w załączonym poniżej pliku.

Pliki do pobrania
pdf
Inauguracja roku akademickiego 2016-2017 (książeczka okolicznościowa)
pdf
Adres okolicznościowy wiceministra Jarosława Gowina
pdf
Adres okolicznościowy marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy
pdf
Adres okolicznościowy posłanki Barbary Bartuś
pdf
Adres okolicznościowy posła Józefa Brynkusa
pdf
Adres okolicznościowy posłanki Doroty Niedzieli
pdf
Adres okolicznościowy posła Marka Sowy
pdf
Adres okolicznościowy europosłanki Róży Thun
pdf
Adres okolicznościowy rektora PWSZ w Krośnie prof. Grzegorza Przebindy
pdf
Adres okolicznościowy prezesa RIG w Katowicach Tadeusza Donocika
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uznany urolog z najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Odnowienie doktoratu prof. Piotra Sztompki

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "<span lang='la'>Plus Ratio Quam Vis</span>"

Prof. Maria Flis uhonorowana medalem "Plus Ratio Quam Vis"

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Stowarzyszenie Absolwentów UJ świętuje 60-lecie powstania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron