Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Szanowni Państwo

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, wspierając umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz mobilność pracowników naukowych i sektora badawczo-rozwojowego, przygotował na stronie www.kpk.gov.pl listę projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach obszaru Marii Skłodowskiej-Curie, w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Chcemy w ten sposób pokazywać i promować sukcesy polskich jednostek w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie. Mamy też nadzieję, że prezentowane przykłady zachęcą innych do ubiegania się o granty MSCA, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Zachęcam do rozpowszechnienia listy realizowanych projektów oraz zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru MSCA. Eksperci KPK PB UE udzielają wsparcia na każdym etapie przygotowywania wniosku, realizacji i rozliczenia projektu.

Z poważaniem,

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE
dr inż. Zygmunt Krasiński

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj