Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opublikowano kolejnych zwycięzców konkursu na tzw. małe granty

Opublikowano kolejnych zwycięzców konkursu na tzw. małe granty

Dr hab. Anna Hejmej, dr Małgorzata Figiel i dr Marta Kaczor-Kamińska zostały kolejnymi laureatkami z Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie Miniatura 1 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Inicjatywa Narodowego Centrum Nauki (NCN) ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami jego systemu grantowego.

 

Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych w ostatnich dniach kolejnych listach rankingowych znalazły się 3 badaczki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab. Anna Hejmej z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, która zgłosiła projekt Rola szlaku sygnałowego Notch w odpowiedzi komórek nabłonka plemnikotwórczego gryzoni na androgeny - badania wstępne i otrzymała 49,5 tys. zł dofinansowania. Z kolei dr Małgoracie Figiel z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii NCN przyznało 49,9 tys. zł na realizację projektu Sekwencje DNA rozpoznawane przez ludzkie czynniki transkrypcyjne YY1 i YY2 - analiza porównawcza. Trzecia laureatka dr Marta Kaczor-Kamińska z Wydziału Lekarskiego przeprowadzi warte 49,5 tys. zł badania nad nowymi aspektami związanymi z przemianami związków siarki w uzyskanym komórkowym modelu mukopolisacharydozy.

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN nabór wniosków na tzw. małe granty jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe konkursu Miniatura 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r. Wcześniej nagrodzono w nim dr Agnieszkę Trąbkę z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Polecamy również
Innowacyjna technologia opracowana na UJ sprzedana firmie CHDE Polska SA
Diamentowe granty dla wybitnie uzdolnionych studentów UJ
Medale dla wynalazków opracowanych przez naukowców z UJ
WPiA UJ ponownie bezkonkurencyjny w rankingu DGP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj