Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przedstawiciele UJ z wizytą w Chinach

Przedstawiciele UJ z wizytą w Chinach

Na początku września 2017 r. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyli dwie wizyty na chińskich uczelniach, w trakcie których podjęto istotne kroki w celu rozwoju wzajemnej współpracy.

5 września delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego, której przewodniczył pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek spotkała się z przedstawicielami Shanghai International Studies University, którym przewodniczył wiceprezydent prof. Yang Li. Spotkanie zakończyło się podpisaniem dwóch umów o współpracy. 

6 września w siedzibie China Pharmaceutical University (CPU) w Nankinie miało miejsce spotkanie delegacji chińskiej i polskiej w celu omówienia możliwości współpracy CPU z Uniwersytetem Jagiellońskim, w tym w szczególności z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Ze strony chińskiej udział w spotkaniu wzięli dyrektor Biura Międzynarodowego prof. Xiaoyuan Xu, Wicedyrektor Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy prof. Zhixiang Shi,  Kierownik Sekcji ds. Studentów Zagranicznych Mingming Qiu, oraz Zhilong Zhu z Biura Wymiany Międzynarodowej i Współpracy.

Stronę polską reprezentowali dr hab. Aleksander Mendyk z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz dr hab. Ewa Trojnar, z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Na wstępie obie strony zaprezentowały profile macierzystych jednostek z naciskiem na możliwości umiędzynarodowienia dydaktyki i poszerzenia aktualnie prowadzonej współpracy międzynarodowej. Następnie strona polska przedstawiła założenia i ogólny program nowo otwieranego i prowadzonego w języku angielskim kierunku studiów magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Drug Discovery and Development, którym strona chińska wyraziła głębokie zainteresowanie. Zgodnie podkreślano bieżące możliwości współpracy CPU z Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM polegające m.in. na wymianie kadry akademickiej oraz studentów, np. w oparciu o program Erasmus+, dyskutowano o możliwościach ich pogłębienia w dalszej perspektywie. W celu sformalizowania współpracy jednostek obydwu krajów strona polska przekazała Memorandum of Understanding (MOU) do podpisu przez stronę chińską. Oczekuje się jego zawarcia przy okazji zapowiadanej jesienią rewizyty delegacji chińskiej w Krakowie.

Tekst o wizycie w Nankinie: dr hab. Ewa Trojnar

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński gości rektorów uczelni bałkańskich
Uniwersytet Jagielloński zacieśnia współpracę z Korea University
Uniwerstytet Jagielloński zacieśni współpracę z Uniwersytetem Palackiego
UJ podpisał umowę ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj