Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo, to nie tylko ustawy

Prawo, to nie tylko ustawy

W auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego zgromadzili się dzisiaj współpracownicy, uczniowie, przyjaciele i rodzina profesora Wacława Uruszczaka, świętując jubileusz 50-lecia pracy naukowej wybitnego specjalisty z zakresu historii prawa polskiego, historii ustroju Polski i europejskiej kultury prawnej.

Zebranych w auli Collegium Maius przywitał dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który w imieniu społeczności akademickiej podziękował bohaterowi spotkania za pięćdziesiąt lat pracy dla dobra Uniwersytetu. Laudację wygłosiła prof. Izabela Lewandowska-Malec z Katedry Historii Prawa Polskiego UJ. Wspomniała w niej niezwykle szybką ścieżkę naukową jubilata i wyjątkowo cenny i obszerny dorobek naukowy.  – Profesor Uruszczak uzyskał stopień doktora przed 30. rokiem życia, w wieku 35 lat habilitację, a w wieku 44 lat stopień profesora nadzwyczajnego. Gdy miał 47 lat doczekał się stopnia profesora zwyczajnego – wymieniała prof. Lewandowska-Malec. – Aby wyobrazić sobie skalę dokonań prof. Uruszczaka należy przypomnieć, że liczba jego publikacji zbliża się do pół tysiąca, w tym jedna czwarta to prace opublikowane za granicą – kontynuowała. 

Nowatorskie spojrzenie na źródła archiwalne umożliwiło jubilatowi dokonywanie przełomowych ustaleń. Profesor Wacław Uruszczak jest autorem nowej periodyzacji dziejów. Dokonana przezeń weryfikacja źródeł zaowocowała ustaleniem, że pierwszy dwuizbowy sejm walny, wcale nie zebrał się po raz pierwszy w 1493, lecz w 1468 roku. Ukoronowaniem wielu pionierskich przemyśleń uczonego stał się podręcznik „Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795)”. Profesor jest laureatem licznych wyróżnień naukowych i nagród, członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, promotorem, opiekunem naukowym i recenzentem szeregu prac magisterskich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Był kierownikiem Katedry Historii Prawa Polskiego oraz Katedry (obecnie Zakładu) Prawa Kościelnego i Wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W latach 1985-1986 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Historyczno-Prawnego UJ, a w latach 1988-1991 był zastępcą dyrektora tego Instytutu. W latach 1990-1994 był prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Podczas uroczystości doktor Maciej Mikuła z Katedry Historii Prawa Polskiego UJ zaprezentował zebranym książkę „Opera historico - iuridica selecta. Prawo kanoniczne - nauka prawa - prawo wyznaniowe”. Autorem niemal 40 artykułów zawartych w tej książce, a opublikowanych w latach 1973-2016, jest prof. Uruszczak.Tematyka antologii jest bardzo bogata i nie tylko jest świadectwem profesjonalnego warsztatu autora, ale i jego licznych zainteresowań. – Lektura artykułów to prawdziwa przygoda intelektualna w krainie erudycji i żelaznej logiki w dowodzeniu postawionych hipotez oraz niezłomności w prezentowaniu i obronie tradycyjnych wartości kultury europejskiej – mówił dr Maciej Mikuła.

Jubilat podczas spotkania wystąpił w stroju komandora Orderu św. Sylwestra, który wraz z tytułem szlacheckim przyznał mu papież Franciszek. Jest to najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim.  Dziękując wszystkim za obecność i wspominając swoją pracę naukową prof. Uruszczak powiedział: – W nauczaniu prawa i kształceniu prawników obie dyscypliny, które uprawiam, czyli historia prawa i kanonistyka winny być stale obecne. Tylko wówczas kształcenie młodych adeptów prawoznawstwa będzie prawidłowe i wolne od szkodliwego, a nawet niebezpiecznego, skrajnego pozytywizmu, w szczególności wolne od absolutyzowania przepisów, czyli bezmyślnego stosowania samej litery prawa. Prawo, to nie tylko ustawy, ale także duch prawa, zwłaszcza duch, który ujawnia historia prawa.

Profesor Izabela Lewandowska-Malec na zakończenie laudacji przywołała słowa Sorena Kierkegaarda: – Są ludzie, którym ordery przynoszą zaszczyt i ludzie, którzy przynoszą zaszczyt orderom. Pozostaję w przekonaniu, że profesor Wacław Uruszczak należy do tego drugiego grona – powiedziała.   

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ
Przyznano Nagrody Znaku i Hestii 2019
Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj