Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

13 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego odebrało Diamentowe Granty

13 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego odebrało Diamentowe Granty

Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratuluję. Uważam, ze jesteście posiadaczami wyjątkowych talentów badawczych, czemu wyraz daliście w zgłoszonych do konkursu projektach badawczych - mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nagród Diamentowy Grant 2017. To już 6. edycja konkursu, w którym do tej pory nagrodzono 520 młodych naukowców.

W tegorocznej edycji programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało ponad 16 milionów na granty dla wybitnie uzdolnionych studentów-naukowców. Nagrodzeni zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. 83 laureatów, w tym 13 z Uniwersytetu Jagiellońskiego, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów, otrzymają do 220 tys. złotych na realizację samodzielnych projektów badawczych. W trakcie prowadzenia badań będą mogli pobierać wynagrodzenia w wysokości do 2,5 tys. złotych miesięcznie. Badania w ramach projektów będą trwały od 12 do 48 miesięcy.

Laureaci programu Diamentowy Grant 2017 z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 • Michał Magott (Wydział Chemii) - Racjonalne projektowanie i synteza magnetycznych porowatych polimerów koordynacyjnych oraz molekularnych multiferroików,
 • Gabriela Handzlik (Wydział Chemii) - Funkcjonalizowane heliceny w konstrukcji molekularnych materiałów magneto-optycznych,
 • Joanna Szczotka (Wydział Filozoficzny) - Mózgowe i poznawcze mechanizmy świadomości cielesnej w zdrowiu i psychopatologii - rola integracji multisensorycznej w przestrzeni peripersonalnej,
 • Paweł Bryniarski (Wydział Lekarski) - Wpływ diuretyków i leków złożonych (diuretyk + ACEI) na aktywność immunologiczną mysich makrofagów,
 • Karolina Szafrańska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - Badanie procesu regeneracji struktury cytoszkieletu komórek śródbłonka poddanych działaniu toksyn i leków,
 • Katarzyna Doroszewska (Wydział Prawa i Administracji) - Prawo do ochrony godności człowieka i możliwość dysponowania tym prawem w perspektywie prawnokarnej,
 • Michał Heczko (Wydział Chemii) - Funkcjonalizacja solwatomagnetycznych sieci koordynacyjnych z mostkami cyjankowymi,
 • Aneta Kaczor (Wydział Farmaceutyczny) - Wykorzystanie przegrupowania Dimrotha w poszukiwaniu adjuwantów antybiotyków zwalczających lekooporność bakteryjną,
 • Adrianna Woltmann (Wydział Filozoficzny) - Pamięciowe podstawy moralności. Rola wspomnień autobiograficznych w budowaniu moralności osoby,
 • Zuzanna Krzykalska (Wydział Prawa i Administracji) - Wizje systemu prawa i instytucji prawnej w dogmatyce prawa cywilnego oraz ich konsekwencje dla interpretacji prawniczej,
 • Anna Mazur (Wydział Prawa i Administracji) - Obowiązki polskich organów i instytucji administracyjnych wynikające z procesu restytucji dóbr kultury w świetle obowiązujących regulacji prawnych - kontekst porównawczy i postulatywny legislacyjnie (de lege ferenda),
 • Angelika Ciżyńska (Wydział Prawa i Administracji) - Udział parlamentów narodowych w wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza porównawcza obejmująca Polskę oraz wybrane państwa członkowskie Rady Europy,
 • Przemysław Zawadzki (Wydział Filozoficzny) - Ja (Self) w kontekście systemów głębokiej stymulacji mózgu (DBS). Kwestie identyczności osobowej, autentyczności, autonomii i odpowiedzialności.

Program Diamentowy Grant przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku do 100 najlepszych badaczy uzyskuje grant na własne badania. Zwycięzcy mogą też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Jednym z pierwszych laureatów konkursu był Mateusz Hołda, student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, badający morfologię układu sercowo-naczyniowego. Młody naukowiec jest współzałożycielem i kierownikiem działającego od 4 lat przy Katedrze Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zespołu naukowego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team) i autorem 85 publikacji naukowych.

Polecamy również
Dr Aleksander Grabiec z grantem programu FIRST TEAM
Ponad milion zł wsparcia otrzymają "Najlepsi z najlepszych" z UJ
Tomasz Żuradzki i Michał Németh w europejskiej elicie naukowej
Ponad 3 mln zł na stypendia dla doktorantów w konkursie Etiuda

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj