Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trzech fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie QuantERA

Trzech fizyków Uniwersytetu Jagiellońskiego w konkursie QuantERA

Profesorowie Jacek Dziarmaga, Jakub Zakrzewski i Krzysztof Sacha z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ wezmą udział w 3 międzynarodowych projektach badawczych z zakresu technologii kwantowych w ramach konkursu QuantERA 2017. Łącznie dzięki wspólnemu finansowaniu Unii Europejskiej i organizacji członkowskich sieci QuantERA zostanie sfinansowanych 26 przedsięwzięć naukowych, w tym 9 z udziałem Polaków.

Pierwszy konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w styczniu 2017 r. przez 30 organizacji finansujących badania naukowe i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W pierwszym etapie konkursu złożono 221 wniosków na łączną sumę ponad 235 mln euro.

- QuantERA jest pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez nowy kraj członkowski UE (tzw. EU 13), co jest niezwykle istotne w obliczu toczących się dyskusji na temat planowanego programu flagowego Unii Europejskiej, tzw. Quantum Flagship, poświęconego technologiom kwantowym - podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN), które koordynuje konkurs.

Dzięki wspólnemu finansowaniu Unii Europejskiej i organizacji członkowskich sieci QuantERA zostanie sfinansowanych 26 przedsięwzięć naukowych obejmujących następujące obszary technologii kwantowych: quantum communication, quantum simulation, quantum computation, quantum information sciences i quantum metrology sensing and imaging. Naukowcy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ będą zaangażowani w 3 z 9 nagrodzonych projektów z udziałem polskich badaczy. Na ich realizację NCN przeznaczy ponad 3 mln złotych.

Prof. Jacek Dziarmaga - wspólnie z naukowcami z Francji, Niemiec, Włoch, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii - zrealizuje projekt dotyczący badań doświadczalnych i teoretycznych na temat dynamiki kwantowych przejść fazowych. Kierownikiem zespołu będzie prof. Jérôme Beugnon z laboratorium Kastler Brossel w Paryżu.

"Zmiana w czasie parametrów układu wielu silnie oddziaływających cząstek kwantowych może powodować fundamentalną zmianę stanu kwantowego takiego układu. Jakościowy charakter tej zmiany skutkuje wzbudzeniem układu ponad energię jego stanu podstawowego. To zjawisko jest główną przeszkodą na drodze do adiabatycznych komputerów kwantowych. W ramach tego projektu zostanie pogłębione zrozumienie tego zjawiska, jak i zostaną opracowane strategie pozwalające zminimalizować niepożądane wzbudzenie" - czytamy w opisie badań.

TheBlinQC: Kontrola układów kwantowych z ograniczoną wiedzą teoretyczną to projekt, który realizowany będzie z udziałem prof. Krzysztofa Sachy, we współpracy z zespołami z Wielkiej Brytanii, Austrii, Czech, Niemiec i Portugalii. Badania pod przewodnictwem dr. Floriana Minterta z londyńskiego Imperial College będą dotyczyć wypracowania optymalnych metod kontroli kwantowych układów. - Interesują nas metody bazujące na danych otrzymywanych w trakcie przeprowadzania eksperymentów. Planowane są eksperymenty dotyczące kontroli formowania struktur krystalicznych tworzonych przez wysokowzbudzone atomy. W dziedzinie teoretycznej zajmować będziemy się kontrolą ultra-zimnych gazów atomowych. W szczególności prowadzone będą badania formowania niedawno odkrytych kryształów czasowych - wyjaśnia fizyk z UJ.

Z kolei prof. Jakub Zakrzewski będzie uczestniczył w pracach zespołu prof. Simone Montangero z Uniwersytetu Kraju Saary. Celem projektu będzie wypracowanie efektywnych metod obliczeniowych wolnych od tzw. problemu znaku charakterystycznego dla metod Monte Carlo od opisu złożonych kwantowych układów. Jednym z takich narzędzi będą sieci tensorowe. Projekt łączy specjalistów z różnych dziedzin, fizyki atomowej, fazy skondensowanej, informatyki kwantowej czy fizyki wysokich energii z Niemiec, Belgii, Austrii i Włoch. Jego wyniki posłużą jako wzorce dla symulatorów kwantowych i mogą być istotne dla szeregu dziedzin od astrofizyki, nauk materiałowych czy dla chemii kwantowej.

Z pełną listą rankingową projektów finansowanych w konkursie QuanERA można zapoznać się TUTAJ.

Polecamy również
Dr Aleksander Grabiec z grantem programu FIRST TEAM
Ponad milion zł wsparcia otrzymają "Najlepsi z najlepszych" z UJ
Tomasz Żuradzki i Michał Németh w europejskiej elicie naukowej
Ponad 3 mln zł na stypendia dla doktorantów w konkursie Etiuda

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj