Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uczona spełniona

Uczona spełniona

Wszyscy nasi profesorowie budują wielkość Wydziału Polonistyki, ale są wśród nich tacy, którzy się wyróżniają. Taką osobą jest profesor Maria Korytowska, a cechą, która ją doskonale określa, jest żarliwość, a także nieobojętność – mówiła prof. Renata Przybylska, dziekan Wydziału Polonistyki UJ w czwartkowy wieczór w auli Collegium Maius. Zebrali się w niej koledzy, współpracownicy, nauczyciele i uczniowie prof. Marii Korytowskiej, aby uczcić jubileusz 45-lecia jej pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

–Ta żarliwość pani profesor jest taką wspaniałą cechą humanistycznej duszy, za którą chciałam jej bardzo podziękować – kontynuowała dziekan Przybylska. Profesor Maria Korytowska jest uznanym w Polsce i na świecie badaczem literatury oraz ekspertem w zakresie historii idei, wybitnym specjalistą w dziedzinie komparatystyki i badań nad romantyzmem. Stworzyła na Wydziale Polonistyki – o czym wspominał obecny na jubileuszu prorektor UJ prof. Jacek Popiel – pierwszą w powojennej Polsce Katedrę (wcześniej Zakład) Komparatystyki Literackiej. Dzięki jej inicjatywie powstał też na UJ nowy, cieszący się powodzeniem kierunek studiów: polonistyka-komparatystyka.

Prof. Korytowska, również absolwentka, co warto podkreślić, romanistyki, sprawowała opiekę nad licznymi pracami magisterskimi na polonistyce i filologii romańskiej. Wypromowała czternastu doktorów nauk humanistycznych, a pod jej kierunkiem powstaje kilka kolejnych prac, była nadto recenzentem w licznych przewodach habilitacyjnych. Profesor Korytowska ma również wielki wkład w rozwój i popularyzację osiągnięć komparatystyki, a od 2005 roku cyklicznie organizuje międzynarodowe, interdyscyplinarne konferencje komparatystyczne. Uczona jest członkiem stowarzyszeń naukowych w Polsce i za granicą. W 1993 roku założyła Polskie Towarzystwo Komparatystyczne.

Laudacje na cześć jubilatki podczas uroczystości w Collegium Maius wygłosił prof. Andrzej Borowski. – Nie ujmując w niczym wdzięku prawdziwej damy naszej dzisiejszej jubilatce, można i do niej, odnosząc określenie etosu agonistycznego czyli wojowniczego i walecznego, skierować słowa: najlepsza zawsze ze wszystkich – mówił prof. Borowski, parafrazując Homera.

Doktor Stanisław Dziedzic w imieniu prezydenta Krakowa, prof. Jacka Majchrowskiego, wręczył badaczce odznakę „Honoris Gratia” za szczególne zasługi na rzecz Krakowa, a przedstawiciele założonego przez prof. Korytowską zespołu naukowego - Katedry Komparatystyki Literackiej - podarowali jej pamiątkową księgę Loci (non) communes. Prace ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej.

Profesor Maria Korytowska dziękując za wszystkie dobre słowa, które o sobie usłyszała, wspominała swoich byłych nauczycieli, od najwcześniejszych lat przedszkolnych po studia na Uniwersytecie. – Cechy, które ich łączyły, to po pierwsze, że lubili uczyć innych, a po drugie, że lubili ludzi – opowiadała. Zaś o swoich uczniach mówiła: miałam do czynienia z doskonałymi studentami, którzy dawali mi satysfakcję nieporównywalną z niczym. – To wielkie szczęście, że zarówno wychowywana, jak i uczona, a potem mająca szansę uczyć, czuję się w jakimś sensie spełniona – podsumowała profesor Maria Korytowska.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”, którego członkinią jubilatka była podczas studiów. 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki
Kilkuset obcokrajowców weźmie udział w wakacyjnej nauce języka polskiego na UJ
Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj