Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwsze absolutorium na krakowskiej weterynarii

Pierwsze absolutorium na krakowskiej weterynarii

Niecodzienna uroczystość, absolutorium absolwentów kierunku weterynaria Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, odbyła się 27 marca br. w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia zakończył rocznik 2012-2018, pierwszy, który zaczął uczyć się na krakowskiej weterynarii.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej to wspólna, międzyuczelniana jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego. Zabiegi o utworzenie w Krakowie studiów weterynaryjnych trwały wiele lat, a ich finał miał miejsce 8 czerwca 2010 roku., kiedy ówcześni rektorzy UJ i UR prof. Karol Musioł i prof. Janusz Żmija podpisali porozumienie o ich powstaniu. Studia uruchomiono od roku akademickiego 2012/2013, a Kraków został szóstym miastem w Polsce, gdzie kształceni są lekarze weterynarii. Nauka na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich trwa jedenaście semestrów, a ich absolwenci otrzymują dyplom lekarza weterynarii firmowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy. 

– Tradycje krakowskiej weterynarii są bardzo bogate i sięgają początku XIX wieku. Pierwsze wykłady z tej dziedziny odbyły się w 1802 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim – przypominał dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. UR, dyrektor UCMW UJ-UR. Zwracając się do absolwentów kontynuował: – Macie, zatem szczęście być sukcesorami tej tradycji i zapisać się w historii nauczania weterynarii w Krakowie jako pierwsi absolwenci, którzy przeszli pełny tok studiów i uzyskali dyplom lekarza weterynarii dwóch uniwersytetów. Proszę Was abyście byli ambasadorami krakowskiej weterynarii. 

W spotkaniu brali udział między innymi: rektor UJ profesor Wojciech Nowak, rektor UR prof. Włodzimierz Sady oraz rektorzy poprzednich kadencji: prof. Karol Musioł i prof. Janusz Żmija. – Jestem ogromnie dumny z tego, że do Krakowa wróciła weterynaria. Nie było to łatwe zadanie, ale się udało. Młodym lekarzom weterynarii życzę, aby byli dumni z zawodu, który wybrali – mówił rektor UJ Wojciech Nowak.

Nagrody dla najlepszych absolwentów odebrały: Izabela Kręta, Irmina Maguda, Sylwia Kuliś i Gabriela Nycz, a następnie wręczono dyplomy czterdziestu nowym lekarzom weterynarii. W ich imieniu przemawiał starosta roku Marcin Murzyn, zaś wykład absolutoryjny „Rzetelność i odpowiedzialność w pracy zawodowej” wygłosił profesor Paweł Sysa z Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie przez absolwentów przysięgi, która brzmi: „Przyrzekam jako lekarz weterynarii, że w zgodzie z mym powołaniem w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępować sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzec godności zawodu, przyczyniać się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad kodeksu etyki i deontologii weterynaryjnej”. 

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ
Przyznano Nagrody Znaku i Hestii 2019
Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj