Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doktorat honoris causa dla przyjaciela Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego

13 kwietnia br. w auli Collegium Maius odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorowi Jacques’owi Leroy z Uniwersytetu w Orleanie. Prof. Jacques Leroy jest wybitnym prawnikiem i nauczycielem akademickim, od wielu lat związanym z Wydziałem Prawa i Administracji UJ oraz krakowskim środowiskiem prawniczym.

Decyzję o uhonorowaniu prof. Jacquesa Leroy podjął Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji. Zebranych w murach Collegium Maius przywitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, łaciński tekstu dyplomu odczytał dziekan WPiA prof. Jerzy Pisuliński, a laudację wygłosił prof. Krzysztof Wojtyczek z WPiA. – Jacques Leroy nie jest uczonym, który podąża za naukowymi modami, ale otwiera nowe perspektywy badawcze. Wyróżnia się głębią spojrzenia naukowego, które pozwala mu w prawie dostrzegać to, czego nie widzą inni prawnicy, a jego teksty zachwycają pięknem języka – mówił podczas spotkania prof. Krzysztof Wojtyczek.

Dorobek profesora Leroy jest imponujący, a on sam jest uczonym wszechstronnym. Naukowiec wypracował sobie pozycję wybitnego znawcy materii prawa karnego i nauk penalnych, zajmującego się także prawem cywilnym, podejmującego nowe wyzwania badawcze mieszczące się często na styku z innymi dyscyplinami wiedzy prawniczej. Profesor Leroy jest autorem dwóch ważnych dla francuskiej karnistyki pozycji: Droit pénal général i Procédure pénale. Wspomniane podręczniki są wykorzystywane do nauki prawa karnego na wielu uniwersytetach francuskich i frankofońskich na świecie. Profesor Wojtyczek w laudacji nadmienił, że prof. Jacques Leroy jest jednym z twórców nowej dziedziny nauk prawnych we Francji: prawa ochrony zwierząt. – Prace profesora Leroy przynoszą nowe spojrzenie na zwierzęta w prawie. W tym podejściu, zwierzę nie może być redukowane do rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego, ale jest istotą obdarzoną psychiką, zdolną do odczuwania radości i bólu, niejednokrotnie towarzyszącą człowiekowi i z tych wszystkich względów podlegającą ochronie prawnej, w tym również prawno-karnej – opowiadał prof. Krzysztof Wojtyczek.

Profesor Jacques Leroy jest nie tylko wybitnym uczonym, nie tylko twórcą wielu programów współpracy uniwersyteckiej polsko-francuskiej, ale także wielkim przyjacielem Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROF. KRZYSZTOF WOJTYCZEK

Naukowiec oprócz zajęć na macierzystym Uniwersytecie w Orleanie, wykładał w Stanach Zjednoczonych (Saint Louis University), Argentynie (Buenos Aires) i Rumunii (Bukareszt). Od 2006 r. prof. Leroy jest dyrektorem Szkoły Prawa Francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiada za program Master z francuskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. To dzięki zaangażowaniu prof. Leroy absolwenci programów francuskojęzycznych na UJ mogli podjąć studia doktoranckie we Francji lub w ramach programu cotutelle. – Znakomity wykładowca, przedstawiający ze swadą zawiłości prawa francuskiego i traktujący studentów z wielkim szacunkiem, profesor Leroy jest nie tylko ceniony, ale również lubiany przez polskich słuchaczy Szkoły Prawa Francuskiego i francuskiego studium master – zauważył prof. Krzysztof Wojtyczek i dodawał: – Profesor Leroy jest człowiekiem, który od wielu lat buduje mosty między Francją i Polską, realizuje projekty, które zbliżają ludzi z obu krajów, w szczególności prawników i studentów. Dzięki jego zaangażowaniu współpraca uniwersytecka między Polską i Francją w ogóle, oraz między dwiema czternastowiecznymi uczelniami europejskimi, a mianowicie Uniwersytetem w Orleanie, założonym w 1306 r., i Uniwersytetem Jagiellońskim, założonym 58 lat później, osiągnęła nową jakość.

Za zasługi dla współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Orleanie Jacques Leroy został odznaczony w 2008 r. medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”, a za pracę na rzecz współpracy polsko-francuskiej uzyskał w 2016 r. wysokie odznaczenie państwowe Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. – Profesor Jacques Leroy jest nie tylko wybitnym uczonym, nie tylko twórcą wielu programów współpracy uniwersyteckiej polsko-francuskiej, ale także wielkim przyjacielem Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego – zauważył prof. Krzysztof Wojtyczek i zwracając się do bohatera uroczystości powiedział: – Szanowny Panie Doktorze, Drogi Jacques, dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś dla Polski i dla naszej uczelni.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Wybitny immunolog doktorem honoris causa UJ
Przyznano Nagrody Znaku i Hestii 2019
Collegium Maius: Najzdolniejsi studenci odebrali dyplomy [FOTO]
Studenci weterynarii zainaugurowali nowy rok akademicki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj