Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci UJ zakończyli badania dialektologiczne w Wiśniowej

Studenci UJ zakończyli badania dialektologiczne w Wiśniowej

Na początku lipca grupa studentów Wydziału Polonistyki odbyła kolejny obóz dialektologiczny w gminie Wiśniowa. Wyjazd był związany z realizacją projektu "Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej" dofinansowanego przez Narodowego Centrum Kultury (NCK). Efektem 2-letnich badań będzie publikacja unikatowego słownika gwarowego regionu.

 

Celem strategicznym programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych" jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji projektu "Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej" członkowie Sekcji Dialektologii i Socjolingwistyki Koła Naukowego Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (SDiSKN UJ) przeprowadzili szereg wywiadów z mieszkańcami, na podstawie których powstał internetowy słownik gwary tego regionu. Odbył się również cykl warsztatów i wykładów w szkołach poświęconych różnorodnym zagadnieniom związanym z odmianami języka polskiego, folklorem i tożsamością regionalną.

Dzięki kolejnej dotacji z NCK projekt mógł być kontynuowany. Podczas lipcowego obozu członkowie SDiSKN UJ pracowali nad uzupełnieniem i redakcją materiałów zebranych w zeszłym roku. Głównym celem "Wiśniowskiej godki..." jest bowiem przygotowanie słownika gwarowego wraz z charakterystyką gwary, transkrypcjami oraz artykułami etnograficznymi uzupełniającymi hasła. Publikacja, która będzie podsumowaniem 2-letniej pracy, ukaże się w listopadzie bieżącego roku.

Merytorycznym opiekunem projektu jest dr hab. Maciej Rak z Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ. Prace studentów koordynują przewodnicząca SDiSKN UJ Olga Radziszewska oraz Monika Brytan i Marek Stróżyk.

Polecamy również
Student UJ Najmilszym Studentem Krakowa!
Uniwersytet Jagielloński gości delegację z prowincji Henan
Ambasador Kazachstanu odwiedza Uniwersytet Jagielloński
Prof. Franciszek Ziejka nagrodzony złotym medalem "Gloria Artis"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj