Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński poszerza ofertę doktoratów wdrożeniowych

Uniwersytet Jagielloński poszerza ofertę doktoratów wdrożeniowych

Dwa kolejne wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego będą od przyszłego roku akademickiego realizować program "Doktoratów wdrożeniowych". Ma on na celu dofinansowanie studiów doktoranckich realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z prywatnymi firmami, a przez to zbudować relacje między gospodarką i nauką oraz uprościć komercjalizację badań naukowych.


Głównym założeniem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma. Dzięki takiej konstrukcji absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno za pracę w przedsiębiorstwie, drugie w ramach stypendium z MNiSW. Odpowiada ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej - wynosi 2450 złotych.

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale wnioskodawcami w nim są uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, a także międzynarodowe instytuty badawcze. Muszą jednak spełniać następujące warunki: posiadać kategorię naukowa A+ lub A, prowadzić studia doktoranckie albo posiadać jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie oraz systematycznie współpracować z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

We wtorek resort nauki opublikował wyniki 2. edycji konkursu w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy". Wśród kilkudziesięciu wnioskodawców, którzy otrzymali ocenę pozytywną, głównie z uczelni technicznych, są 2 wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od przyszłego roku akademickiego ministerialny program będzie realizowany na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej we współpracy z firmą ML SYSTEM SA. Posiada ona własne centrum badawczo-rozwojowe zajmujące się opracowywaniem nowych technologii na potrzeby fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami, a także budownictwem dodatnim energetycznie. Celem programu będzie opracowanie nowych metod wytwarzania cienkich warstw metali, materiałów półprzewodnikowych oraz organicznych na potrzeby wielkoformatowych technologii ogniw słonecznych.

Nową ścieżkę kształcenia w ramach studiów III stopnia zaoferuje również Wydział Biologii. Partnerem programu będzie Instytut Ekspertyz Sądowych, z którym poszukiwane będą rozwiązania szeregu problemów technologicznych związanych z przygotowaniem i opracowaniem materiału genetycznego. Dla potrzeb ekspertyz sądowych niezbędne jest oznaczenie profilu DNA w celu identyfikacji osób zaginionych, ofiar katastrof lub przypadków historycznych. Większość analiz opiera się na materiale kostnym jako jedynym dostępnym materiale biologicznym. Wymaga on indywidualnego podejścia. Obecnie powszechnie stosowane izolacje organiczne często nie usuwają inhibitorów, które uniemożliwiają dalsze analizy. Z drugiej strony komercyjnie dostępne zestawy często nie pozwalają na izolację materiału z próbek o dużych objętościach. Kolejnym problemem jest prawidłowe oznaczenie ilości i jakości wyizolowanego DNA. Stosowane powszechnie metody często zawodzą w oszacowaniu jakości DNA reprezentującego chromosom Y.

Przypomnijmy, że w 1. edycji programu "Doktorat wdrożeniowy" resort nauki przyznał ocenę pozytywną dwóm wydziałom Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziałowi Chemii oraz Wydziałowi Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Polecamy również
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace obronione na UJ wśród najlepszych debiutów historycznych
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Prace naukowe powstałe na WPiA UJ nagrodzone przez UP RP
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ
NAWA dofinansuje umiędzynarodowienie szkół doktorskich na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj