Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

64 granty we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki

64 granty we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) po raz 15. rozstrzygnęło swoje najpopularniejsze konkursy Opus i Preludium. Naukowcom z Uniwersytetu Jagiellońskiego na finansowanie 64 projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano ponad 47 mln zł.

Opus to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Można w nim było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej 3 opublikowanych prac naukowych.

W konkursie Opus 15 do finansowania zostały zakwalifikowane 33 uniwersyteckie projekty, których autorom przyznano na badania ponad 42,4 mln zł. Najwyższe w wysokości 2,74 mln zł otrzymał prof. Andrzej Pająk z Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, którego zespół będzie starał się określić biologiczne i psychospołeczne detereminanty chorób sercowo-naczyniowych i procesu starzenia się w dobrze zdefiniowanej polskiej populacji.

"Naszym celem jest rozpoznanie interakcji pomiędzy przewlekłymi schorzeniami, w tym przede wszystkim chorobami sercowo-naczyniowymi oraz czynnikami psycho-społeczno-ekonomicznymi, które wpływają na pogorszenie funkcji fizycznych i poznawczych oraz na przyspieszenie procesu starzenia się. (…) Szczególnym wyzwaniem będzie stworzenie kompleksowego wielowymiarowego modelu starzenia się w zdrowiu. Uzyskanie takiej wiedzy ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia polityki socjalnej i kształtowania strategii ochrony zdrowia, która ma na celu zachowanie funkcji poznawczych i fizycznych, a także wydłużenie życia w stanie zdrowia, zwiększenie satysfakcji życiowej i jakości życia u ludzi w wieku podeszłym" - czytamy w opisie projektu.

W konkursie Preludium o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych. O finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach Preludium mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, 2 lub 3 lata, a budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W ramach tego konkursu 31 początkujących naukowców z UJ otrzyma ponad 4,6 mln zł.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach do NCN wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie na kwotę niemal 400 mln zł otrzymało 618 przedsięwzięć. Z listami rankingowymi można zapoznać się na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Projekt WMiI UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCBR TANGO 3
Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 2
NAWA wesprze współpracę UJ z absolwentami zagranicznymi
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj