Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawie 3,7 mln złotych z NCBR na kształcenie przyszłych polonistów

Prawie 3,7 mln złotych z NCBR na kształcenie przyszłych polonistów

Projekt "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja" przygotowany przez prof. Annę Janus-Sitarz z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał prawie 3,7 miliona złotych dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach "Programów Kształcenia Nauczycieli". Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać pedagogami.


Nagrodzony projekt wyrasta z doświadczenia w realizowaniu od wielu lat na wysokim poziomie studiów na specjalizacji nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ oraz prowadzonych badań naukowych i edukacyjnych. Ich wyniki wskazują na potrzebę ciągłego doskonalenia sposobu przygotowania studentów do wykonywania w przyszłości jednego z najtrudniejszych w kontekście wychowawczym i społecznym zawodu, jakim jest zawód nauczyciela polonisty.

Zdaniem pomysłodawców projektu studia nauczycielskie to nie tylko wszechstronne, zgodne z oczekiwaniami wpisanymi w podstawę programową, wykształcenie merytoryczne i dydaktyczne studenta, ale także zwrócenie uwagi na jego osobowość, kompetencje i pasje. Późniejszy nauczyciel i wychowawca musi najpierw podjąć refleksję nad samym sobą: swoimi motywacjami, mocnymi i słabszymi stronami, aby później nieustannie dbać o swój rozwój i własnym przykładem podobną postawę przekazywać swoim uczniom. Stąd w projekcie położono nacisk na spersonalizowaną pracę ze studentami, a równocześnie kształcenie ich umiejętności w diagnozowaniu indywidualnych potrzeb uczniów.

Rozwinięty program zajęć fakultatywnych oraz zajęć z udziałem ekspertów pozwoli na osiągnięcie wysokiego stopnia profesjonalizmu w oferowanych przez uczelnię studiach, na wykształcenie niezbędnych kompetencji społecznych i dydaktycznych oraz na indywidualną ścieżkę rozwoju przyszłego nauczyciela. Kluczowe w projekcie jest rozwijanie u przyszłych nauczycieli tych kompetencji, które będą musieli kształcić i swoich uczniów. Dlatego każdy student będzie brał udział przynajmniej w jednym zespołowym projekcie edukacyjnym, dokona ewaluacji i prezentacji jego rezultatów. Zostanie też wyposażony w innowacyjne narzędzia dydaktyczne wytworzone przez zespół projektowy. Uczestnicy będą też mieli możliwość obserwacji i prowadzenia zajęć w szkołach branżowych i polonijnych oraz poznają rozwiązania zagraniczne.

Projekt "Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja" będzie realizowany na Wydziale Polonistyki UJ w latach 2019-2023.

Prof. Anna Janus-Sitarz jest literaturoznawcą i dydaktykiem literatury. Kieruje Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ. Prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu dydaktyki literatury, edukacji teatralnej i Content and Language Integrated Learning. Uczyła języka polskiego cudzoziemców w Polsce i na Węgrzech, a także wykładała literaturę polską na Uniwersytecie im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej KNoL PAN (2012-2015), członek Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, Rady Programowej Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ Ars Docendi oraz redakcji czasopisma „Polonistyka. Innowacje". Autorka blisko 100 artykułów naukowych poświęconych dydaktyce literatury oraz 3 książek.

Polecamy również
Projekt WMiI UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCBR TANGO 3
Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 2
NAWA wesprze współpracę UJ z absolwentami zagranicznymi
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj