Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla naukowca z UJ

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla naukowca z UJ

Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) doceniło osiągnięcia doktora Witolda Zawadzkiego z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznając mu nagrodę PTF za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta.

Polskie Towarzystwo Fizyczne przyznaje nagrody dla doświadczonych naukowców, młodych badaczy, a także dla nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie badań naukowych, popularyzacji fizyki oraz jej nauczania. W tym roku PTF doceniło między innymi naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Kapitula podkreśliła skalę, a zwłaszcza różnorodność działań prowadzonych przez Laureata, obejmujących organizację konkursów o zasięgu ogólnopolskim, prowadzenie warsztatów, wykładów, pokazów dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych z Krakowa i okolic oraz różnych miejsc na terenie całego kraju" - czytamy w komunikacie PTF o fizyku z UJ.
 
Dr Witold Zawadzki pracuje w Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się plazmą oraz ultraszybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi, w pracy "strzela z lasera w plazmę". Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową. Angażuje się również w popularyzację fizyki (wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, konkursy fizyczne, np. "Lwiątko", "Świetlik"). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz współredaktorem czasopism "Foton" i "Neutrino". Poza tym interesuje się lotnictwem cywilnym i awioniką.
 
Powstałe w 1920 roku Polskie Towarzystwo Fizyczne stawia sobie jako jeden z najważniejszych celów działalności popularyzację nauki, w tym fizyki polskiej na wszystkich jej poziomach, kierując swoje działania do młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych.
Polecamy również
Nagroda al-Farabiego dla prof. Anny Krasnowolskiej
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Wręczono Nagrody im. księdza Stanisława Musiała [ZDJĘCIA]
Poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj