Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Następne małe granty od NCN dla młodych naukowców z UJ

Następne małe granty od NCN dla młodych naukowców z UJ

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało 5. listy rankingowe konkursu Miniatura 2. Program ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Do grona 23 pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy już otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, dołączyło 2 kolejnych.

Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych w ubiegłym tygodniu listach rankingowych znalazło się 2 badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Paweł Borówka z Wydziału Matematyki i Informatyki (Nakrycia Kleina krzywych genusu 2 - wyjazd badawczy) oraz dr Stanisław Malicki z Małopolskiego Centrum Biotechnologii (Nowatorskie inhibitory punktów kontrolnych - aptamery PD1 w terapii nowotworowej - badania wstępne).

Z listami rankingowymi konkursu Miniatura 2 można zapoznać się na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Projekt WMiI UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCBR TANGO 3
Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 2
NAWA wesprze współpracę UJ z absolwentami zagranicznymi
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj