Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacze z UJ wyjadą do najlepszych ośrodków naukowych na świecie

Badacze z UJ wyjadą do najlepszych ośrodków naukowych na świecie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała o rozstrzygnięciu 1. naboru wniosków w programie im. Bekkera. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych otrzymało 12 uczonych z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będą oni prowadzić badania naukowe lub zajęcia dydaktyczne w Stanach Zjednoczonych, Australii, Wielkiej Brytanii, Belgii i we Włoszech.


Celem programu im. Bekkera jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom program stwarza także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

Spośród 519 wniosków złożonych w ramach naboru 509 pozytywnie przeszło procedurę oceny formalnej i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku preselekcji do kolejnego etapu zostało rekomendowanych 288 wniosków. Na ostateczną ocenę merytoryczną składała się ocena dwóch recenzentów zewnętrznych oraz zespołu oceniającego powołanego przez dyrektora NAWA. Stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych ośrodkach naukowych za granicą przyznano 156 najlepszym wnioskodawcom, w tym 12 z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to:

 • dr hab. Piotr Tereszkiewicz (Wydział Prawa i Administracji) - ośrodek goszczący: University of Michigan,
 • dr Patrycja Orłowska-Feuer (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - ośrodek goszczący: The University of Manchester,
 • dr Michał Gabruk (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) - ośrodek goszczący: University of California San Francisco,
 • dr Katarzyna Ostapowicz (Wydział Geografii i Geologii) - ośrodek goszczący: University of California Berkeley,
 • dr Michał Araszkiewicz (Wydział Prawa i Administracji) - ośrodek goszczący: University of Pittsburgh,
 • dr Milena Damulewicz (Wydział Biologii) - ośrodek goszczący: Uniwersytet Padewski,
 • prof. Michał Praszałowicz (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - ośrodek goszczący: University of Washington,
 • dr Wioleta Walentowska (Wydział Filozoficzny) - ośrodek goszczący: Ghent University,
 • dr hab. Joanna Rutkowska (Wydział Biologii) - ośrodek goszczący: The University of New South Wales,
 • dr Aneta Stachowicz (Wydział Lekarski) - ośrodek goszczący: Advanced Clinical BioSystems Research Institute,
 • dr hab. Adam Dyrda (Wydział Prawa i Administracji) - ośrodek goszczący: The University of Manchester,
 • dr Piotr Korcyl (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) - ośrodek goszczący: Universita degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od jesieni 2017 roku wspiera wymianę akademicką i współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Polecamy również
Projekt WMiI UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu NCBR TANGO 3
Kolejni naukowcy z UJ laureatami konkursu NCN Miniatura 2
NAWA wesprze współpracę UJ z absolwentami zagranicznymi
Badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego laureatami konkursu FNP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj