Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dobrosława Horzela wyróżniona przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Dr Dobrosława Horzela wyróżniona przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Doktor Dobrosława Horzela z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego została laureatką Nagrody im. prof. Jerzego Z. Łozińskiego przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Wyróżnienie za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym naukowczyni z UJ dostała za współautorstwo książki: "Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau. Mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak". 

Nagrodzony, pierwszy polski tom międzynarodowej serii Corpus Vitrearum Medii Aevi poświęcony jest witrażom w kościele Mariackim w Krakowie, jednej z ważniejszych świątyń miejskich Europu Środkowej. Witraże, które powstały u schyłku panowania Kazimierza Wielkiego i w początkowym okresie panowania Jagiellonów są największym zespołem malarstwa witrażowego w Polsce. Z ogromnego, liczącego pierwotnie ponad 600 kwater zasobu do dziś zachowała się mniej więcej 1/6, a kwatery pierwotnie wypełniające 11 okien chóru kościoła zebrane są obecnie w 3 oknach w apsydzie. W efekcie studiów, autorzy książki odtworzyli ich pierwotny układ, poddali analizie kontekstualnej program ikonograficzny przeszkleń oraz przeprowadzili analizę formalno-genetyczną zespołu, wskazując na jego stylowe zróżnicowanie.

Tom jest efektem badawczej współpracy Lecha Kalinowskiego i Heleny Małkiewiczówny, którzy w latach 90. ubiegłego stulecia wypracowali główne tezy dotyczące witraży kościoła Mariackiego. W latach 2011–2013 zostały one zmodyfikowane, rozwinięte i spisane przez Helenę Małkiewiczównę, przy współpracy Dobrosławy Horzeli. Książkę uzupełnia wprowadzenie historyczno-artystyczne autorstwa Marka Walczaka, którego zadaniem jest powiązanie zasadniczego wywodu z szeroko rozumianą kulturą materialną miasta w XIV w.

Dobrosława Horzela jest absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w r. 2011 uzyskała tytuł doktora na podstawie dysertacji pt. "Późnogotycka rzeźba drewniana w Małopolsce ok. 1440-1477". Jej badania naukowe obejmują polską i europejską sztukę gotycką, a w szczególności rzeźbę drewnianą oraz malarstwo witrażowe (uczestniczy w pracach międzynarodowej organizacji Corpus Vitrearum). Poboczny wątek jej zainteresowań to sztuka i design w. XX, była m.in. kuratorką wystaw Ryszarda Winiarskiego (Kraków, 2002) i Aliny Szapocznikow (Warszawa, 2004). Członkini zespołów redakcyjnych: międzynarodowej antologii sztuki „Artibus et Historiae" oraz „Folia Historiae Artium".

 

Polecamy również
Nagroda al-Farabiego dla prof. Anny Krasnowolskiej
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Wręczono Nagrody im. księdza Stanisława Musiała [ZDJĘCIA]
Poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj