Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda dla doktor Agaty Dworzak

Nagroda dla doktor Agaty Dworzak

Doktor Agata Dworzak z Instytutu Historii Sztuki UJ została laureatką LXIII Konkursu im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa za prace naukowe młodych historyków sztuki, w kategorii prac niepublikowanych za rozprawę doktorską „Działalność Polejowskich - lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku”.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki organizuje ogólnopolski doroczny Konkurs  im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa na najlepsze prace z dziedziny historii sztuki, których autorami są członkowie Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli 35 lat. Nagrodę przyznaje się w dwóch kategoriach – prac publikowanych i niepublikowanych. Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana w środowisku polskiej historii sztuki. W tym roku została przyznana po raz 53. Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbywa się zwyczajowo na dorocznej ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia, w tym roku odbywającej się w Szczecinie. 
 
Praca doktorska pt "Działalność Polejowskich, lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku", została napisana w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja i obroniona z wyróżnieniem w czerwcu 2018 roku. Jest to monografia rodziny artystycznej działającej we jednym z najważniejszych ośrodków artystycznych XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, a sposób ujęcia tematu jest de facto całkowitym novum w polskiej historii sztuki. W tym zakresie dr Dworzak wpisała się w szerszy nurt badań europejskich ujmując zagadnienie nowożytnej rodziny artystycznej w sposób wieloaspektowy i wyczerpujący. Recenzenci rozprawy zgodnie podkreślili erudycję autorki, „imponującą konsekwencję” badawczą i „niekwestionowany walor naukowy i poznawczy rozprawy” (P. Oszczanowski), a nawet uznali za „pionierską, zwłaszcza na gruncie polskim” (J. Sito). Zasadnicze rozważania i ustalenia poświęcone twórczości rzeźbiarskiej i architektonicznej rodziny artystycznej Polejowskich nie tylko uporządkowały dotychczasową wiedzę na temat dorobku tych artystów, ale przyniosły nowe istotne ustalenia faktograficzne (związane również z innymi artystami lwowskimi) i otwierające nowe perspektywy badawcze analizy formalne rzeźby (tzw. lwowskiej rzeźby rokokowej) i architektury lwowskiej. Obok analizy biograficzno-artystycznej dr Dworzak gruntownie przeanalizowała kapitalną kwestię kontekstu społecznego, w jakim funkcjonowali bohaterowie dysertacji, wyczerpująco omawiając środowisko artystyczne Lwowa w XVIII wieku. Tym samym spełniając postulat badawczy przeanalizowania m.in. lwowskich ksiąg metrykalnych, formułowany od czasów badań jeszcze sprzed II wojny światowej. 
 
Dr Agata Dworzak – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, asystent w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki UJ. W 2013 roku obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja, wydaną później drukiem jako: FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016). W r. 2018 uzyskała stopień doktora. Od 2016 pełni funkcję redaktora prowadzącego czasopisma „Modus. Prace z historii sztuki". Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na sztuce kręgu lwowskiego w XVIII wieku, rzeźbie i architekturze na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, rodzinach artystycznych w okresie nowożytnym oraz grafice ornamentalnej, wzornikach i teorii ornamentyki. 
Polecamy również
Nagroda al-Farabiego dla prof. Anny Krasnowolskiej
Poczwórny sukces UJ w konkursie Genius Universitatis
Wręczono Nagrody im. księdza Stanisława Musiała [ZDJĘCIA]
Poznaliśmy nazwiska laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj