Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces Wojciecha Bańczyka z WPiA UJ

Sukces Wojciecha Bańczyka z WPiA UJ

Wojciech Bańczyk, doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UJ, otrzymał nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

Wyróżnioną pracę zatytułowaną „Ustawowa oraz umowna alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się”, Wojciech Bańczyk napisał pod kierunkiem prof. Fryderyka Zolla.

Praca, opublikowana w 2017 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczy zwłaszcza zatarcia granic między zawarciem i wykonaniem umowy, uelastycznienia już zawartej umowy oraz specyfiki trwania umownej relacji między stronami.

Organizatorem konkursu jest Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a jego celem jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego, męża stanu, doktora praw, adwokata, ministra sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918, współorganizatora sądownictwa w odrodzonej Polsce oraz organizatora i pierwszego Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939. Na potrzeby tego konkursu przez prawo sądowe rozumie się dziedziny prawa mające zastosowanie w działalności sądów i trybunałów, a w szczególności prawo cywilne materialne i procesowe, prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo karne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne materialne i procesowe oraz prawo międzynarodowe materialne i procesowe.

Polecamy również
Uczeni z UJ laureatami największego programu grantowego w Polsce
Cztery zagraniczne stypendia naukowe dla młodych badaczy z UJ
UJ wśród najbardziej innowacyjnych uczelni europejskich
Dr Mateusz Hołda na europejskiej liście "30 under 30" magazynu "Forbes"

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj