Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Małe granty" NCN dla 3 badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Andrzej Fedorowicz, dr Tomasz Gromowski i dr hab. Paweł Kleczyński dołączyli do grona 30 pracowników naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy już otrzymali dofinansowanie na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty w programie Miniatura 2. Jego celem jest wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Konkurs Miniatura skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcami w konkursie muszą być jednostki naukowe, zaś realizującymi działanie naukowcy, którzy nie kierowali i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków NCN. Ważnym warunkiem w konkursie jest wymóg, by w dniu złożenia wniosku osoba ubiegająca się o finansowanie działania naukowego w konkursie była zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu Miniatura to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

Na opublikowanych 21 grudnia listach rankingowych programu Miniatura 2 znaleźli się:

  • dr Andrzej Fedorowicz (Wydział Lekarski) - Końcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs) i prostacyklina (PGI2) w procesie starzenia się płuc,
  • dr Tomasz Gromowski (Małopolskie Centrum Biotechnologii) - Potencjalna rola cytokin w rozwoju lekooporności w raku jajnika,
  • dr hab. Paweł Kleczyński (Wydział Lekarski) - Wirtualny gradient ciśnień przez zwężenie w tętnicy wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną.

Ze wszystkimi listami rankingowymi konkursu Miniatura 2 można zapoznać się na stronie ncn.gov.pl.

Polecamy również
Paweł Jedynak na podium konkursu popularyzatorskiego FameLab
Naukowiec z UJ CM z tytułem Lidera Nauk Farmaceutycznych
79 grantów we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki
Uczeni z UJ laureatami największego programu grantowego w Polsce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj