Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czworo badaczy z UJ laureatami programu "Dialog" resortu nauki

Czworo badaczy z UJ laureatami programu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało listę beneficjentów programu "Dialog". Znaleźli się na niej prof. Leszek Sosnowski, dr hab. Monika Ślufińska, dr Dariusz Stolicki i dr hab. Sebastian Polak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Resort nauki przyzna ponad 3,3 mln złotych na realizację ich projektów.

 

Program "Dialog" obejmuje dofinansowanie działań w 3 obszarach: "doskonałość naukowa", "nauk dla innowacyjności" i "humanistyka dla rozwoju". Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i sferze społeczno-gospodarczej. Program ma wspierać działania zmierzające do wdrażania rozwiązań podwyższających jakość i konkurencyjność badań naukowych; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych. Pojedynczy grant, który można uzyskać, wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. Aplikować o nie mogą jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki jak i konsorcja.

Resort nauki w tej edycji programu "Dialog" udzielił wsparcia finansowego 22 przedsięwzięciom. 4 zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. MNiSW przeznaczy na ich realizację ponad 3,3 mln złotych.

Najwyższe dofinansowanie w wysokości prawie 1,95 mln zł otrzymał prof. Leszek Sosnowski z Wydziału Filozoficznego, który planuje rozbudować Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena. Będzie ono zawierać opracowane typologicznie i merytorycznie materiały archiwalne dotyczące nieznanych lub nietłumaczonych dotąd na język polski i angielski korespondencji, prac naukowych, referatów, odczytów i szkiców filozoficznych Romana Ingardena. Dzięki temu polskiej i zachodniej kulturze zostanie przywrócony ogromny i wartościowy zbiór materiałów archiwalnych stanowiących świadectwo rozwoju polskiej filozofii i jej związków ze światową humanistyką w XX wieku. Projekt zakłada również zorganizowanie w 2020 roku Międzynarodowego Kongresu Naukowego Roman Ingarden and Our Times. An International Philosophical Congress, który upamiętni 50. rocznicę śmierci polskiego filozofa.

Laureatem programu "Dialog" został też dr hab. Sebastian Polak z Wydziału Farmaceutycznego, którego projekt ma na celu przygotowanie schematów współpracy naukowej specjalistów z różnych dziedzin pozwalającej na opracowanie i wdrożenie rozwiązań, których bezpośrednimi beneficjentami będą przede wszystkim pacjenci. Połączenie wiedzy eksperckiej z możliwościami integracji informacji i optymalizacji terapii oferowanymi przez algorytmy matematyczne ma skutkować systemem komputerowym wspomagającym farmakoterapię personalizowaną. Zadanie będzie realizowane we współpracy z naukowcami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzami-praktykami ze Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

Empiryczna analiza roli i znaczenia think tanków w kształtowaniu programów i polityki partii politycznych w Polsce to główny cel projektu dr hab. Moniki Ślufińskiej z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Cezurę czasową badania wyznacza rok 2001, kiedy można uznać, że trwałem przeobrażeniu uległ polski system partyjny, przybierając formę modelu systemu umiarkowanie wielopartyjnego. Datę zamykającą stanowić będą tegoroczne wybory parlamentarne. W ten sposób przebadanych zostanie 5 kadencji parlamentarnych, w czasie których rządy sprawowały partie o różnych obliczach ideowo-programowych.

Z kolei dr Dariusz Stolicki z Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ stworzy ogólnodostępną bazę danych służącej empirycznym badaniom nad funkcjonowaniem polskiego systemu politycznego z zastosowaniem metod ilościowych. Projekt nie tylko zmniejszy koszty przyszłych badań, pozwalając bardziej efektywnie wykorzystywać środki na naukę, ale usunie barierę dla prowadzenia badań ilościowych, przyczyniając się do ich większego rozpowszechnienia w polskiej politologii, a przez to zwiększając jej znaczenie w skali międzynarodowej.

Polecamy również
Paweł Jedynak na podium konkursu popularyzatorskiego FameLab
Naukowiec z UJ CM z tytułem Lidera Nauk Farmaceutycznych
79 grantów we flagowych konkursach Narodowego Centrum Nauki
Uczeni z UJ laureatami największego programu grantowego w Polsce

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj