Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozoficzny wieczór w Auditorium Maximum

Filozoficzny wieczór w Auditorium Maximum

28 marca 2019 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się dwa wydarzenia w ramach 19. Dni Tischnerowskich – wykład prof. Marka Krawczyka Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne? oraz kolejna edycja „Jaskini Filozofów” pt. Wartość Człowieka. Spotkanie otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

 

Nawiązując do refleksji ks. Józefa Tischnera z 1995 r. o rosnącym wpływie postępu technicznego na życie ludzkie oraz związanych z nim wyzwaniach etycznych, prof. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżył zebranym wybrane dylematy dotyczące nowych możliwości medycyny zabiegowej, takich jak rozwój transplantologii, chirurgii robotowej i medycyny na żądanie, którą, zdaniem prelegenta, można określić mianem nieterapeutycznych usług medycznych oraz szeregu problemów bioetycznych, które – jak podkreślił prof. Krawczyk –  wykraczają ponad etykę lekarską. Prelegent zwrócił także uwagę m.in. na problem depersonalizacji osoby pacjenta we współczesnej medycynie, w której niejednokrotnie na pierwszy plan wysuwa się ścisłe przestrzeganie procedur, co stoi w niewątpliwej sprzeczności z podkreślaną przez ks. Józefa Tischnera intencją humanistyczną medycyny.

Do tematyki wykładu szeroko nawiązywała dyskusja w ramach odbywającej się bezpośrednio po wystąpieniu prof. Krawczyka „Jaskini Filozofów”. W rozmowie, obok prelegenta, wzięli także udział prof. Bogdan de Barbaro (UJ), psychiatra i psychoterapeuta, s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), filozofka specjalizująca się w etyce i bioetyce oraz dr Piotr Grzegorz Nowak (UJ), filozof zajmujący się m.in. etyką transplantacji. Spotkanie prowadzili dziennikarze Anna Mateja i Wojciech Bonowicz. Pytania zadawała również publiczność. Dyskusja dotyczyła m.in. dylematów etycznych związanych z transplantacją, kwestii postrzegania medycyny jako religii XXI wieku oraz relacji między chirurgią robotową i procedurami medycznymi a odpowiedzialnością i sumieniem lekarza. Zebrani zastanawiali się także nad możliwymi odpowiedziami na bardziej ogólne pytanie, do jakiego modelu człowieczeństwa dąży współczesna cywilizacja.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Horizon Europe Weeks
Trzecia edycja Szkoły Letniej Prawa Własności Intelektualnej
W Krakowie dyskutowano o problemach związanych z leczeniem chorób rzadkich
Fizycy z całej Polski spotykają się na Uniwersytecie Jagiellońskim

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj