Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozoficzny wieczór w Auditorium Maximum

Filozoficzny wieczór w Auditorium Maximum

28 marca 2019 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się dwa wydarzenia w ramach 19. Dni Tischnerowskich – wykład prof. Marka Krawczyka Etyka w medycynie zabiegowej – czy nowe technologie wpłynęły na nasze zachowania etyczne? oraz kolejna edycja „Jaskini Filozofów” pt. Wartość Człowieka. Spotkanie otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak.

 

Nawiązując do refleksji ks. Józefa Tischnera z 1995 r. o rosnącym wpływie postępu technicznego na życie ludzkie oraz związanych z nim wyzwaniach etycznych, prof. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżył zebranym wybrane dylematy dotyczące nowych możliwości medycyny zabiegowej, takich jak rozwój transplantologii, chirurgii robotowej i medycyny na żądanie, którą, zdaniem prelegenta, można określić mianem nieterapeutycznych usług medycznych oraz szeregu problemów bioetycznych, które – jak podkreślił prof. Krawczyk –  wykraczają ponad etykę lekarską. Prelegent zwrócił także uwagę m.in. na problem depersonalizacji osoby pacjenta we współczesnej medycynie, w której niejednokrotnie na pierwszy plan wysuwa się ścisłe przestrzeganie procedur, co stoi w niewątpliwej sprzeczności z podkreślaną przez ks. Józefa Tischnera intencją humanistyczną medycyny.

Do tematyki wykładu szeroko nawiązywała dyskusja w ramach odbywającej się bezpośrednio po wystąpieniu prof. Krawczyka „Jaskini Filozofów”. W rozmowie, obok prelegenta, wzięli także udział prof. Bogdan de Barbaro (UJ), psychiatra i psychoterapeuta, s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL), filozofka specjalizująca się w etyce i bioetyce oraz dr Piotr Grzegorz Nowak (UJ), filozof zajmujący się m.in. etyką transplantacji. Spotkanie prowadzili dziennikarze Anna Mateja i Wojciech Bonowicz. Pytania zadawała również publiczność. Dyskusja dotyczyła m.in. dylematów etycznych związanych z transplantacją, kwestii postrzegania medycyny jako religii XXI wieku oraz relacji między chirurgią robotową i procedurami medycznymi a odpowiedzialnością i sumieniem lekarza. Zebrani zastanawiali się także nad możliwymi odpowiedziami na bardziej ogólne pytanie, do jakiego modelu człowieczeństwa dąży współczesna cywilizacja.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
O roli kobiet na uniwersytetach
Studenci-seniorzy UJ zakończyli rok akademicki
Pierwsze spotkanie międzynarodowej komisji doradczej Centrum SOLARIS
W poszukiwaniu wiecznej młodości. V Forum Seniora w Auditorium Maximum UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj