Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci zgłoszeni przez UJ w Radzie Doskonałości Naukowej

Kandydaci zgłoszeni przez UJ w Radzie Doskonałości Naukowej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W nowym organie działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej zasiądzie 141 przedstawicieli środowiska akademickiego, w tym 14 z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 14 zgłoszonych przez najstarszą polską uczelnię. Pierwsza kadencja RDN rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 grudnia 2023 roku.


Rada będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Rozpoczęcie jej działalności jest kolejnym etapem wdrażania "Konstytucji dla nauki", obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

Skład RDN został ustalony w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których mogły wziąć udział wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady weszło po 3 przedstawicieli ze wszystkich 47 dyscyplin.

27 lutego Senat UJ podjął uchwałę, w której zatwierdził kandydatów na członków RDN. Lista zawierała nazwiska 23 naukowców z UJ oraz 20 spoza naszej uczelni. Z tego grona członkami RDN zostali:

 • prof. Krzysztof Ciałowicz (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński),
 • prof. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański),
 • prof. Tadeusz Żuchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. Tomasz Brzostek (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 • prof. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski),
 • prof. Artur Gruszczak (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • prof. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
 • prof. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
 • prof. Wojciech Czakon (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Krzysztof Baran (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie),
 • prof. Sławomir Lasota (Uniwersytet Warszawski),
 • dr hab. Jakub Kozik, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Wojciech Kucharz (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Gdański),
 • prof. Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska),
 • prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • prof. Grażyna Stochel (Uniwersytet Jagielloński),
 • prof. Zbigniew Ustrnul (Uniwersytet Jagielloński).

Ponadto w RDN zasiądzie troje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zostali zgłoszeni przez inne uczelnie: prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, prof. Maciej Nowak i dr Ngoc Nguyen.

Lista członków RDN jest dostępna na stronie resortu nauki.

Polecamy również
Medal św. Krzysztofa dla prof. Stanisława Waltosia
Nowe Uniwersyteckie Centrum Radioterapii
WSMiP UJ z dofinansowaniem na stworzenie anglojęzycznego programu studiów
Konferencja „Łączą nas źródła”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj