Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odnowienie doktoratu profesora Bolesława Gintera

Odnowienie doktoratu profesora Bolesława Gintera

27 maja w auli Collegium Maius UJ odbyło się posiedzenie Rady Wydziału Historycznego, podczas którego uroczyście odnowiono po 50 latach doktorat prof. Bolesława Gintera - wybitnego archeologa i prehistoryka, autorytetu w skali europejskiej w zakresie badań i problematyki paleolitu i mezolitu.

Jak podkreślił prowadzący uroczystość dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, zaszczytu odnowienia doktoratu dostąpić może uczony, który wyróżnia się w pracy na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dyplomie okolicznościowym wręczonym prof. Ginterowi podkreślono, że wyróżnienie zostało mu przyznane za m. in. wybitny wkład w poznanie technik obróbki krzemienia w kulturach myśliwskich młodszej fazy schyłkowego paleolitu, przebadanie obozowisk neandertalczyków oraz wczesnego homo sapiens na terenach Polski, Bułgarii i Grecji, a także za pracę na rzecz społeczności UJ.

W wygłoszonej podczas uroczystości laudacji prof. Paweł Valde-Nowak przypominał, że prof. Bolesław Ginter jest jednym z najbardziej liczących się europejskich autorytetów w zakresie badań problematyki paleolitu i mezolitu, który prowadził badania na wielu stanowiskach w Europie i Afryce. Do szczególnie ważnych zaliczyć należy prace wykopaliskowe na Półwyspie Bałkańskim, które objęły m. in. środkowo i górnopaleolityczną sekwencję Jaskiń Bacho Kiro i Temnata. Niemniej ważne były prace na terenie Egiptu, które początkowo prowadzone były we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a następnie przebiegały przy współpracy z Deutsches Archäologisches Institut i objęły stanowiska predynastyczne El-Tarif i Armant na zachód i południe od Luksoru oraz Qasr el-Sagha na północ od oazy Fayum.

Laudator podkreślił, że studia prowadzone przez Profesora wniosły  treści o fundamentalnym znaczeniu dla systematyki paleolitycznych pracowni krzemieniarskich (Gojść, Trzebca). Najlepszym tego dowodem jest znakomita praca habilitacyjna opublikowana 1974 roku pod tytułem „Wydobywanie, przetwórstwo i dystrybucja surowców i wyrobów krzemiennych w schyłkowym paleolicie północnej części Europy Środkowej” i monografia z tego samego roku "Spatpalaolithikum in Oberschlesien und im Oberen Warta Flussgebiet".

Prof. Valde-Nowak opowiedział także o początkach kariery naukowej Bolesława Gintera, który w młodości był zafascynowany teatrem. Zgłębianie archeologii nie było jego celem, marzył bowiem o studiach reżyserskich w Łodzi. W ówczesnych czasach, aby się na nie dostać należało mieć jednak ukończone inne studia humanistyczne. Do archeologii przekonały późniejszego profesora prawdopodobnie dwie rzeczy -  udział po III roku studiów w wykopaliskach w Jaskini Mamutowej w Wierzchowiu oraz kontakt z osobowością prof. Stefana Krukowskiego.

Dziękując za wyróżnienie, wzruszony prof. Ginter wspominał osoby, z którymi miał szansę się zetknąć w życiu i wspólnie pracować, m. in. prof. Jerzego Wyrozumskiego i prof. Andrzeja Pelczara.

Prof. Bolesław Ginter ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ uzyskując w 1961 roku tytuł magistra archeologii Polski (na podstawie pracy „Mezolit na Górnym Śląsku”). W 1966 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych, zaś w 1973 roku tytuł doktora habilitowanego. W 1985 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w 1994 roku tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1984-87 był prodziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ, w latach 1990-93 prorektorem UJ. Od 1985 do 2005 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Instytutu Archeologii UJ.

Sześciokrotnie nagradzany indywidualnie i dwukrotnie w zespole przez Ministra Edukacji, ośmiokrotnie otrzymał nagrodę Rektora UJ. Otrzymał Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Konsul Węgier uhonorowana medalem „Plus ratio quam vis”
Uniwersytet dziękuje emerytowanym profesorom
W 80. rocznicę Sonderaktion Krakau
W Prokocimiu otwarto nowy Szpital Uniwersytecki [FOTO+WIDEO]

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj