Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawnicy z UJ w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym OBWE

Prawnicy z UJ w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym OBWE

Prof. Roman Kwiecień oraz dr hab. Michał Kowalski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) zostali powołani na 6-letnie kadencje na stanowiskach arbitra i rozjemcy w Sądzie Koncyliacyjnym i Arbitrażowym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W tym gremium z ramienia Polski zasiądą także prof. Anna Wyrozumska z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Przemysław Saganek z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Sąd Koncyliacyjny i Arbitrażowy OBWE z siedzibą w Genewie powołano w grudniu 1992 r. Rozstrzyga - z zastosowaniem postępowania koncyliacyjnego, a w razie potrzeby arbitrażowego - spory pomiędzy państwami-stronami. W skład sądu wchodzą powołani na 6-letnie kadencje rozjemcy (koncyliatorzy) i arbitrzy. Do rozwiązywania sporów międzynarodowych powoływane są komisje pojednawcze i trybunały arbitrażowe tworzone dla każdego sporu.

Roman Kwiecień jest absolwentem prawa i filozofii, profesorem nauk prawnych w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. W pracy badawczej i działalności dydaktycznej zajmuje się prawem międzynarodowym, zwłaszcza zagadnieniami dotyczącymi prawnej pozycji państw, teorii i filozofii prawa międzynarodowego, prawa traktatów, użycia siły zbrojnej, jak również prawem Unii Europejskiej i filozofią prawa. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP oraz Stałego Trybunału Arbitrażowego.

Michał Kowalski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych ze specjalnością prawo międzynarodowe publiczne. Absolwent WPiA UJ. Studiował także w Trinity College Dublin. Pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. Orzeka w Radzie do Spraw Uchodźców IV kadencji. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Jego doświadczenie dydaktyczne obejmuje kursy - prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim - dotyczące ogólnego prawa międzynarodowego publicznego, prawa migracyjnego i azylowego, prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz praw człowieka.

Polecamy również
Dom Ronalda McDonalda od lat 4 wspiera rodziny pacjentów USD
Święto Edukacji Narodowej na UJ
Doktorantka z WBBiB UJ stypendystką L’Oréal Dla Kobiet i Nauki
Sto lat orientalistyki na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj