Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorant Wydziału Polonistyki nagrodzony za pracę magisterską

Doktorant Wydziału Polonistyki nagrodzony za pracę magisterską

Sebastian Brejnak, student I roku studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał wyróżnienie specjalne - ufundowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza - w Konkursie Prac Magisterskich im. Jana Józefa. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

Nagrodzona praca została obroniona w lipcu ubiegłego roku i miała na celu przeprowadzenie antropologicznych badań nad afektywną mapą niepokoju - figury konstytutywnej dla kultury europejskiego modernizmu. Jej promotorem był prof. Ryszard Nycz, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ.

Sebastian Brejnak jest absolwentem antropologii, a obecnie doktorantem kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ. Jego zainteresowania oscylują wokół literatury oraz sztuki modernistycznej, kina postmodernistycznego, myśli filozoficznej XX wieku oraz krytyki afektywnej. Do tej pory zajmował się opracowywaniem koncepcji niepokoju jako doświadczenia konstytutywnego dla nowoczesności oraz modernizmu europejskiego. W pracy doktorskiej, prowadzonej pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza, koncentruje się na stworzeniu siatki pojęć, zjawisk, syndromów, problemów związanych z zagadnieniem „kultury” głodu traktowanej jako jeden z istotnych komponentów myślenia nowoczesnego. Autor tomiku poezji Kodeina (Biuro Literackie 2017). Wokalista, autor muzyki oraz tekstów, chórzysta i solista.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie organizuje od 2002 roku Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita. Jego 1. edycję ogłoszono w 1995 roku z inicjatywy Zbigniewa Bujaka, a jego przygotowaniem zajmowało się Towarzystwo Demokratyczno-Społeczne. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącej zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej jego patrona. Jest nim Jan Józef Lipski, socjalista i społecznik, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, historyk literatury, eseista i krytyk literacki, publicysta. Nagradzając co roku najlepsze prace magisterskie młodych adeptów humanistyki, organizatorzy konkursu pragną uczcić pamięć Jana Józefa Lipskiego, jak również propagować idee i postawy, którym był wierny.

Polecamy również
Stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z UJ
Zespół UJ zwyciężył w międzynarodowym konkursie mediacyjnym
Student UJ CM nagrodzony w konkursie na innowacje w kardiologii
Wybitnie uzdolnieni naukowcy z UJ ze stypendiami ministra nauki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj