Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Wydziału Biologii UJ apeluje w sprawie kryzysu klimatycznego

Rada Wydziału Biologii UJ apeluje w sprawie kryzysu klimatycznego

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wzywa naukowców, władze państwowe i samorządowe, a także wszystkich obywateli do podjęcia natychmiastowych działań dotyczących największego wyzwania w dziejach ludzkości, jakim jest kryzys klimatyczny i ekologiczny. Dalsze lekceważenie pogłębiającego się kryzysu zagraża całej ludzkiej cywilizacji.


Pierwszą składową kryzysu są globalne zmiany klimatu. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu w październiku 2018 roku ogłosił 6. raport. Wynika z niego, że jeżeli w ciągu najbliższych 11 lat emisja gazów cieplarnianych nie ulegnie redukcji o 45 proc., to do ok. 2050 roku średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 2°C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej, co będzie miało katastrofalne skutki dla życia na Ziemi. Niestety raport ten podobnie jak poprzednie pozostaje w dużej mierze ignorowany. Produkcja jednego z gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, dalej rośnie, a wraz z nią temperatura na Ziemi.

Ponadto w maju br. ogłoszono raport Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) traktujący o drugiej składowej kryzysu ekologicznego. Wynika z niego m.in., że milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem wskutek działań ludzkich. Przewodniczący IPBES Robert Watson mówił wówczas: "Stan zdrowia ekosystemów, od których zależą ludzie i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie".

Obydwa raporty niezbicie dowodzą, że kryzys klimatyczny i ekologiczny jest spowodowany działalnością człowieka. Aby przeciwdziałać jego dalszej eskalacji, konieczne są niezwłoczne działania na szczeblach lokalnych, regionalnych, jak również globalnie. Niezbędne jest także podjęcie działań adaptujących, aby społeczeństwo i środowisko w jak najmniejszym stopniu ucierpiały wskutek pogarszających się warunków klimatycznych i ekologicznych.

Apelujemy, by wiedza na temat przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego i ekologicznego:

  • była szeroko propagowana przez naukowców i innych ekspertów, tak, aby polskie społeczeństwo było świadome zagrożeń klimatycznych i ekologicznych oraz przygotowane do podjęcia niezbędnych działań;
  • była traktowana priorytetowo w programach edukacji na wszystkich poziomach;
  • była uwzględniana przy opracowywaniu w wszelkich planów i strategii dotyczących przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednocześnie wyrażamy swoje poparcie dla deklaracji Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmian klimatu , a także dla stanowiska Komitetu Geofizyki PAN dotyczącego postępującej zmiany klimatu.

Pełnomocnikiem dziekana ds. kryzysu ekologiczno-klimatycznego jest dr Zofia Prokop.

Polecamy również
Naukowcy przyszłości z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nowoczesna szklarnia w Ogrodzie Botanicznym już gotowa [FOTO]
Targi pracy w Auditorium Maximum. Naprawdę warto było przyjść
Brukselskie rozmowy prorektora UJ prof. Stanisława Kistryna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj