Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Wojciech Ligęza wyróżniony nagrodą literacką

Profesor Wojciech Ligęza wyróżniony nagrodą literacką

Kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku UJ prof. Wojciech Ligęza został wyróżniony Nagrodą Literacką Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą za rok 2018 za osiągnięcia w badaniach nad polską literaturą emigracyjną. Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

 

Profesor Wojciech Ligęza w 1974 roku ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie podjął pracę jako asystent w Instytucie Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, z którego został zwolniony na skutek represji stanu wojennego. Rok po uzyskaniu magisterium debiutował na łamach "Życia Literackiego". Artykuły i recenzje literackie drukował m.in. w "Odrze" i "Twórczości". W 1983 roku doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim na podstawie rozprawy Wiersze Wisławy Szymborskiej. Problemy poetyki. Rok później został zatrudniony w Instytucie Polonijnym UJ. W 1985 przebywał w Nowym Jorku na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej. Zainicjował wówczas współpracę z "Przeglądem Polskim", gdzie w latach 1985-1998 publikował artykuły literackie. Współpracował też z lokalną prasą krakowską wydawaną poza zasięgiem cenzury. W latach 90., kontynuując twórczość krytycznoliteracką, drukował artykuły i recenzje m.in. w "Dekadzie Literackiej", "PAL. Przeglądzie Artystyczno-Literackim" i "Tyglu Kultury". W 1998 roku habilitował się na UJ na podstawie książki Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych.

W październiku 2001 roku przeniósł się do Katedry Historii Literatury Polskiej XX Wieku w Instytucie Polonistyki UJ. 2 lata później otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od roku 2008 roku prowadzi seminarium doktoranckie z literatury najnowszej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Autor i współautor wielu książek, redaktor tomów zbiorowych.

Polecamy również
Nagroda Inteligentnego Rozwoju także dla dr. Aleksandra Grabca
Prof. Katarzyna Fazan ponownie nagrodzona za książkę o Kantorze
Biblioteka Kraków nagrodziła badacza Wydziału Filologicznego
Dwaj fizycy z UJ nagrodzeni przez Polską Akademię Umiejętności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj