Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NAWA wesprze działania promocyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego

NAWA wesprze działania promocyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) opublikowała wyniku naboru w programie Promocja zagraniczna na wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji w świecie. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się 2, które będą zrealizowane w Uniwersytecie Jagiellońskim.


Program Promocja zagraniczna ma na celu wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki z ich zagranicznymi absolwentami oraz aktywizację ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą. NAWA chce również stworzyć efektywne narzędzia do pozyskiwania przez polskie uczelnie zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich, a także nawiązywać współpracę i upowszechniać wyniki badań poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych.

Beneficjentem programu jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Zgłoszony projekt zakłada promocję jego oferty w celu utrzymania dotychczasowej liczby i poziomu studentów oraz upowszechniania w języku angielskim wyników badań, działalności naukowej oraz organizacji międzynarodowych konferencji. Zadanie będzie realizowane z Polskim Towarzystwem Astronomicznym i Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Drugi z projektów polega na promocji anglojęzycznych kierunków prowadzonych na UJ wśród potencjalnych kandydatów na studia w państwach Ameryki Łacińskiej. W planach jest stworzenie interaktywnej animacji w języku hiszpańskim, promocja filmu w kanale YouTube i na rynkach docelowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

Polecamy również
Ponad 4 mln zł na badania w ramach konkursu Beethoven Classic 3
Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ [WIDEO]
Dom Ronalda McDonalda od lat 4 wspiera rodziny pacjentów USD
Święto Edukacji Narodowej na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj