Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najlepsi z najlepszych! 4.0: Studenci z UJ ze wsparciem finansowym

Najlepsi z najlepszych! 4.0: Studenci z UJ ze wsparciem finansowym

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach programu "Najlepsi z najlepszych! 4.0". Spośród 117 zgłoszeń rekomendowanych do finansowania 13 projektów zostało zaproponowanych przez Uniwersytet Jagielloński. Dzięki temu wybitnie uzdolnieni studenci będą mogli uzyskać wsparcie w rozwoju swojej aktywności naukowej w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.

Laureaci mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na związane z konkursami podróże oraz noclegi, opłaty za konkursy i zawody. Mogą one również zostać wydane na zakup drobnej aparatury i materiałów niezbędnych do przygotowania projektu, czy na warsztaty, szkolenia i spotkania przygotowujące do udziału w zmaganiach. O przyznanie środków finansowych mogła ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub grupa studentów. Zgłaszane osoby musiały mieć udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 oraz pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 167 ofert zostało przekazanych do oceny merytorycznej zespołowi ekspertów. Ostatecznie resort nauki zatwierdził 117 ofert do finansowania na łączną kwotę ponad 16, 1 mln zł. 13 z nich zostało zgłoszonych przez UJ. Ich wartość to niemal 1,85 mln zł:

 • Układ sercowo-naczyniowy człowieka - morfometria, wizualizacja i druk 3D modeli w oparciu o przeżyciowe techniki obrazowania (100 000 zł),
 • Charakterystyka tkankowa i populacje komórkowe w obrębie zastawek ludzkiego serca (50 000 zł),
 • Analiza profilu zaburzeń poznawczych jako czynnika prognostycznego jakości życia oraz efektywnej neurorehabilitacji pacjentów z pierwotnym, nadnamiotowym guzem mózgu (20 000),
 • Analiza wpływu metabolomu witaminy D na występowanie i przebieg choroby Parkinsona (220 000 zł),
 • Nowoczesny protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej (ERAS) a bezpieczeństwo zabiegów bariatrycznych u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej (250 000 zł),
 • Anatomia oparta na faktach jako innowacyjne narzędzie doskonalące techniki chirurgiczne w medycynie sportowej (260 000 zł),
 • Obraz morfologiczny i genetyczny choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego (289 989 zł),
 • Porównanie jakości życia po zabiegach bariatrycznych - przegląd systematyczny literatury z metaanalizą sieciową (100 000 zł),
 • Trening fizyczny z ograniczonym przepływem żylnym jako innowacyjna terapia poprzez stymulację neoangiogenezy u pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych (200 000 zł),
 • Konkurs z Arbitrażu Inwestycyjnego - Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (30 555 zł),
 • Jagiellonian University Vis Moot Team - popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród studentów prawa poprzez zwiększanie wiedzy na temat międzynarodowego arbitrażu handlowego (60 000 zł),
 • Programiści przyszłości 4.0 (195 000 zł),
 • Opracowanie metod otrzymywania nowych nanostrukturalnych elektrod do konstrukcji elektrochemicznych czujników i zastosowań w energetyce (74 400 zł).

Program "Najlepsi z najlepszych! 4.0" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lista projektów rekomendowanych do finansowania jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Polecamy również
Ponad 4 mln zł na badania w ramach konkursu Beethoven Classic 3
Władca emiratu Szardża uhonorowany najwyższym odznaczeniem UJ [WIDEO]
Dom Ronalda McDonalda od lat 4 wspiera rodziny pacjentów USD
Święto Edukacji Narodowej na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj