Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorantka z WBBiB UJ stypendystką L’Oréal Dla Kobiet i Nauki

Doktorantka z WBBiB UJ stypendystką L’Oréal Dla Kobiet i Nauki

Paulina Marona, doktorantka na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (WBBiB UJ), otrzymała stypendium w konkursie L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki. Laureatka prowadzi innowacyjny projekt badawczy w zakresie nowych terapii nowotworu nerki.

- Nowotwory nerki co roku dotykają niemal 300 tysięcy osób, a prawie 120 tysięcy umiera z powodu tej choroby. Najczęściej spotykanym typem jest jasnokomórkowy rak nerki, który stanowi aż 80 procent wszystkich przypadków. Dlatego tak ważne jest poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój tego nowotworu w celu opracowania nowych możliwości terapeutycznych. Głównym celem prowadzonych przeze mnie badań jest określenie roli białka MCPIP1 w biologii jasnokomórkowego raka nerki. Uważamy, że białko to może hamować rozwój nowotworów. Zaobserwowaliśmy, że podwyższenie jego poziomu w komórkach nowotworowych powoduje wolniejszy wzrost guza, mniejsze unaczynienie i zdolność do migracji, co z kolei wpływa na znacząco niższą ilość przerzutów. Jestem przekonana, że badania prowadzone przez naszą grupę pomogą w lepszym zrozumieniu biologii raka nerki, a w przyszłości przyczynią się stworzenia nowych, efektywnych form terapii tego nowotworu - wyjaśnia stypendystka programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki .

Paulina Marona pracuje w Zakładzie Biochemii Ogólnej WBBiB UJ. Jest stypendystką programu Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W ramach tego stypendium otrzymała finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego w AntiCancer Inc. San Diego w Stanach Zjednoczonych. Publikowała też w prestiżowym czasopiśmie Cancer Research.

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2019 roku w Polsce wyróżniono 99 kobiet-naukowców.

W tym roku, jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, przyznało 3 stypendia habilitacyjne, 2 dla doktorantek oraz 1 magisterskie. Ponadto nagrodzone badaczki oprócz gratyfikacji finansowej wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Polecamy również
Poznaliśmy autorów najlepszych książek wydanych w 2019 roku
Studenci UJ wygrali roczne staże w Stanach Zjednoczonych
Stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z UJ
Badania studenta UJ CM nad koronawirusem docenione przez prestiżowe czasopismo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj