Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie nagrodziło badacza z UJ CM

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie nagrodziło badacza z UJ CM

W Domu Lekarskim wręczono Nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Jej laureatem został dr Tomasz Tokarek z II oddziału klinicznego kardiologii oraz interwencji sercowo-naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego. Wyróżnienie przyznano za pracę doktorską "Przezskórna implantacja zastawki aortalnej i małoinwazyjne techniki leczenia stenozy aortalnej - wyniki odległe, powikłania, czynniki rokownicze i ocena jakości życia".

Nagroda im. prof. Marka Sycha ustanowiona została w celu uczczenia pamięci tego wybitnego lekarza, naukowca, wychowawcy młodej kadry lekarskiej i prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Podstawowym kryterium przyznania nagrody są wyróżniające postępy naukowo-badawcze lub dydaktyczne związane ze specjalizacją lub realizacją przewodu doktorskiego lub habilitacją.

Dr n. med. Tomasz Tokarek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego UJ CM. Bezpośrednio po studiach odbył staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywał również podczas pobytu w ośrodkach zagranicznych: Universita Di Roma La Sapienza, American University of Beirut oraz Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara. W latach 2017-2018 w ramach wolontariatu był wykładowcą na Uniwersytecie III Wieku działającym przy UJ.

Nagrodzony jest pierwszym autorem 7 publikacji umieszczonych w bazie PubMed oraz współautorem 21 artykułów naukowych. Laureat Nagrody Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Nagrody Naukowej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Obecnie pełni rolę recenzenta w czasopismach naukowych "Journal of Invasive Cardiology", "Polish Archives of Internal Medicine", "Advances in Interventional Cardiology" oraz "Archives of Gerontology and Geriatrics".

Od roku 2016 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2017 r. przystąpił do Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK. Z rekomendacji prof. Dariusza Dudka został członkiem elitarnego „Klubu 30” PTK zrzeszającego lekarzy, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.

Dr Tomasz Tokarek uczestniczy w realizacji projektu badawczego Biomarkery jako predyktory wczesnej degeneracji bioprotez zastawki aortalnej wszczepianej drogą przezskórną, ocenianej metodą PET-CT w ramach konkursu Opus Narodowego Centrum Nauki.

Polecamy również
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki
Uczona z UJ nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne
Uczona z UJ nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Chemiczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj