Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. Zbigniew Błocki pozostanie członkiem rady Science Europe

Prof. Zbigniew Błocki pozostanie członkiem rady Science Europe

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN), wieloletni pracownik naukowy Wydziału Matematyki i Informatyki UJ został po raz trzeci wybrany, na 2-letnią kadencję, członkiem Rady Zarządzającej Science Europe (SE) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej 37 europejskich instytucji naukowych prowadzących lub fundujących działalność badawczą. Gremium to wyznacza i monitoruje kierunek działań SE.


Celem założonej w 2011 roku organizacji Science Europe jest wspieranie działań organizacji członkowskich przez zwiększanie ich wpływu na kształtowanie ogólnoeuropejskiej polityki naukowej. Stanowi również platformę kontaktów między instytucjami naukowymi z Europy i spoza jej granic, a także między środowiskiem naukowym a przedstawicielami władz krajowych i europejskich. SE współpracuje między innymi z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC), uniwersytetami, europejskimi organizacjami międzynarodowymi ds. nauki oraz Komisją Europejską.

Prof. Zbigniew Błocki jest pracownikiem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1990 roku. Doktorat obronił w 1995 r. W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał trzy miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W 2006 r. był profesorem wizytującym na Indiana University. Był także wielokrotnie zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych (Princeton, Harvard, Columbia, University of Hong Kong, Beijing University, Fudan University - Szanghaj, Nagoya, Tel Aviv, Grenoble, Indian Institute of Science - Bangalore, Uppsala, Tor Vergata - Rzym, Wiedeń).

W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010-2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, był także zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 6. Europejskiego Kongresu Matematyki, który odbył się w Krakowie w 2012 r. Od kilku lat jest członkiem komitetu naukowego i głównym organizatorem Wykładu im. Stanisława Łojasiewicza na UJ. W latach 2010-2015 na UJ koordynował projekt "Geometry and Topology in Physical Models" w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich FNP, a obecnie jest kierownikiem projektu "Teoria pluripotencjału i dbar" w ramach programu Ideas Plus.

Polecamy również
Profesor Andrzej Matyja: Od początku pandemii narasta infodemia
Profesor Andrzej Matyja: Od początku pandemii narasta infodemia
Biotechnolog z UJ otrzymał grant Naukowej Fundacji Polpharmy
Biotechnolog z UJ otrzymał grant Naukowej Fundacji Polpharmy
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Profesor Marek Krawczyk doktorem honoris causa UJ
Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński znów na czele rankingu!
Perspektywy 2021: Uniwersytet Jagielloński znów na czele rankingu!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj