Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badacz z UJ wśród laureatów konkursu Solar-Driven Chemistry

Badacz z UJ wśród laureatów konkursu Solar-Driven Chemistry

Narodowe Centrum Nauki (NCN) poinformowało, że prof. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego znalazł się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć Solar-Driven Chemistry. Wspólnie z badaczami z Finlandii i Niemiec zrealizuje projekt "Inżynieria granic międzyfazowych materiałów półprzewodników dla wysoko selektywnych transformacji chemicznych indukowanych światłem".

Tematyka konkursu skupiała się wokół zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. Złożono w sumie 47 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 4,6 mln euro otrzymało 6 projektów, w tym 3 z udziałem polskich naukowców.

Projekt, w którym weźmie udział prof. Wojciech Macyk, ma na celu zbadanie możliwości kontroli selektywności reakcji fotokatalitycznych i fotoelektrokatalitycznych zachodzących na materiałach półprzewodnikowych. Reakcje foto(elektro)katalityczne to procesy indukowane światłem, które można wykorzystać w produkcji paliw słonecznych, chemikaliów lub w oczyszczaniu wody i powietrza. Niestety, wydajność i selektywność działających fotokatalizatorów są wciąż stosunkowo niskie, a czynniki rządzące selektywnością w fotokatalizie są nadal słabo poznane.

- Celem projektu jest opracowanie nowych i bardziej wydajnych foto(elektro)katalizatorów różnych ważnych reakcji chemicznych na przykład selektywnego utleniania, redukcji tlenu do nadtlenku wodoru, czy redukcji dwutlenku węgla - oraz zrozumienie czynników rządzących tymi procesami. Liczę, że wyniki projektu dostarczą unikalnych metod wytwarzania wysoce aktywnych i selektywnych materiałów foto(elektro)katalitycznych oraz poszerzą naszą wiedzę na temat podstawowych zalet i ograniczeń takich materiałów w selektywnych transformacjach katalitycznych indukowanych światłem - wyjaśnia prof. Wojciech Macyk.

W realizację projektu zaangażowane będą 4 grupy badawcze, na czele których stoją prof. Radim Beránek z Uniwersytetu w Ulm (lider projektu), prof. Wojciech Macyk (UJ), prof. Timo Jacob (Uniwersytet w Ulm) i prof. Markku Leskela (Uniwersytet Helsiński).

Prof. Wojciech Macyk jest prodziekanem Wydziału Chemii i kierownikiem Zakładu Chemii Nieorganicznej. Bada procesy zachodzące w obecności światła i katalizatorów i szuka dla nich możliwości zastosowania. Wiele lat poświęcił na badania naukowe za granicą, m.in. we Włoszech czy Japonii, ale przede wszystkim w Niemczech, gdzie zdobywał mistrzowskie szlify i skąd przeszczepił na grunt nauki polskiej innowacyjne spojrzenie na badania dotyczące fotokatalizy.

Solar-Driven Chemistry to inicjatywa niemieckiej agencji finansującej badania Deutsche Forschungsgemeinschaft dotycząca przeprowadzenia pilotażowego międzynarodowego konkursu na projekty z zakresu badań podstawowych w obszarze solar-driven chemistry. W inicjatywie biorą udział agencje finansujące badania z Finlandii, Francji, Niemiec, Polski (NCN) oraz Szwajcarii.

Polecamy również
Na UJ powstanie przekład książki o dawnych sygnetach drukarskich
Badacze z UJ wśród pierwszych laureatów konkursu Miniatura 4
Naukowcy z UJ odkryli żywą skamielinę molekularną
Badania naukowców z UJ umożliwią szybką diagnozę raka przełyku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj