Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesor Adam Jelonek z nagrodą "Gwiazda umiędzynarodowienia"

Profesor Adam Jelonek z nagrodą "Gwiazda umiędzynarodowienia"

Już po raz trzeci uhonorowano osoby mające wybitne osiągnięcia w badaniach nad internacjonalizacją, zarządzaniu procesem umiędzynarodowienia, marketingiem za granicą, kształceniu obcokrajowców i działaniach w zakresie dyplomacji akademickiej. W kategorii gwiazda dyplomacji publicznej zwyciężył prof. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Misją nagrody "Gwiazdy umiędzynarodowienia/Internationalization Star" jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. Laureatów wyłania kapituła, w której reprezentowane są główne polskie instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój umiędzynarodowienia: MNiSW, KRASP NAWA, FRSE, Perspektywy, IROs Forum, Parlament Studentów RP, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie PRom, Erasmus Student Network.

- Nagroda promuje osoby, które ucieleśniają idee otwartości polskiego środowiska akademickiego na świat. To ważne dla środowiska wyróżnienie, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość - podkreśla dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Jak informują Perspektywy, prof. Adam Jelonek "jest prawdziwym ambasadorem polskiego szkolnictwa wyższego za granicą. Działał na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni już w czasie pracy na placówce dyplomatycznej. Dziś swoje doświadczenia wykorzystuje, pełniąc od 2017 r. funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. internacjonalizacji. Mocno angażuje się nie tylko w poprawę umiędzynarodowienia macierzystej uczelni, ale skutecznie i konsekwentnie buduje markę polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej".

Kapituła doceniła liczne inicjatywy prof. Jelonka, w tym m.in. program Horizon Europe Weeks, program profesury wizytującej czy nowo powstałe Welcome Center - punkt wsparcia dla studentów i gości uczelni z zagranicy. Wiosną br. ruszy projekt Światowi nobliści na UJ. "Dzięki swoim szerokim kontaktom z placówkami dyplomatycznymi na różnych kontynentach pomaga polskim uczelniom nawiązywać współpracę międzynarodową. Uczestniczył i uczestniczy też w licznych edukacyjnych misjach zagranicznych, składa wizyty studyjne, prowadzi wykłady promujące polskie szkolnictwo wyższe za granicą. Wpłynął na zbudowanie współpracy między uczelniami polskimi a Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju" - czytamy w dalszej części komunikatu.

Prof. Adam Jelonek jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, MBA na University of Illinois. Doktorat i habilitację uzyskał w dziedzinie socjologii. Zajmuje się teorią i programami rozwoju społecznego, teorią demokracji oraz antropologią polityczną Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. W 2007 został kierownikiem Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, która za czasów jego kierownictwa została przekształcona w Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jednostką tą kieruje ponownie od 2016 roku. Pełni także funkcję pełnomocnik rektora UJ ds. Internacjonalizacji. Ponadto w latach 2010-2014 był ambasadorem RP w Malezji, Brunei i na Filipinach. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu teorii zmiany społecznej oraz problematyki politycznej, społecznej i relacji etnicznych w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

Polecamy również
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj