Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu trafi do NCPS SOLARIS

Kriomikroskop elektronowy dla przemysłu trafi do NCPS SOLARIS

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS i Małopolskie Centrum Biotechnologii otrzymają dofinansowanie na zakup kriomikroskopu elektronowego do badań przemysłowych. Organizatorem konkursu był Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).


- Starania o zakup mikroskopu podjęliśmy z uwagi na zainteresowanie ze strony firm, które pytały o możliwość przeprowadzenia pomiarów przy wykorzystaniu techniki kriomikroskopii elektronowej. Przewidujemy, że łączna pula czasu przeznaczonego na badania komercyjne będzie wynosić minimum 40 procent ogólnego wykorzystania urządzenia. Pozostały czas badawczy pozostanie do dyspozycji jednostek naukowych - mówi Michał Młynarczyk, zastępca dyrektora NCPS Solaris.

Doświadczenia innych ośrodków kriomikroskopii elektronowej na świecie wskazują, że popyt na usługi takiego laboratorium ulokowanego w krakowskim synchrotronie będzie coraz większy. Poczynione w ciągu ostatniej dekady postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zrewolucjonizowały biologię strukturalną. Największym uznaniem dla tej technologii było przyznanie jej twórcom w 2017 roku Nagrody Nobla. Rozwój tej techniki pozwolił na eksplorację całkowicie nowych horyzontów badawczych, czego wynikiem jest długa lista przełomowych badań opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

- Zależy nam, aby umożliwić polskim firmom dostęp do tej atrakcyjnej nowej technologii, która rozwija się bardzo szybko i staje się obecnie najważniejszą stosowaną w biologii strukturalnej. Wyniki uzyskiwane w trakcie pomiarów ułatwiają zrozumienie mechanizmów komórkowych chorób człowieka, projektowanie nowych leków oraz ulepszanie już istniejących. Technika ta jest również z powodzeniem stosowana w nanotechnologii i innych dziedzinach nauki - przekonuje dr Sebastian Glatt, szef grupy badawczej Maxa Plancka w Małopolskim Centrum Biotechnologii.

Koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej wraz z doposażeniem laboratorium preparatyki próbek, przestrzenią dyskową do gromadzenia danych, jednostką obliczeniową do analizy danych oraz uzupełniającą strukturą IT wraz z oprogramowaniem to łącznie 11 mln zł. Dofinansowanie zostanie zrealizowane w ramach projektu POIR, działanie 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki", którego celem jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Rolę instytucji wdrażającej pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Polecamy również
MCB UJ przeprowadzi badania środka przeciwko łuszczycy
40,5 mln zł na badania w konkursach Narodowego Centrum Nauki
Ogłoszono laureatów Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za rok 2019
Badaczka z Wydziału Biologii z grantem Marii Skłodowskiej-Curie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj