Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda dla Wydawnictwa UJ na Poznańskich Targach Książki

Nagroda dla Wydawnictwa UJ na Poznańskich Targach Książki

Pierwszego dnia Poznańskich Targów Książki ogłoszono laureatów konkursów organizowanych przez Wydawnictwo Naukowe UAM. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymała publikacja Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych prof. Ireny Paczyńskiej, która ukazała się w ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Książka Aktion gegen Universitäts-Professoren pojawiła się na rynku wydawniczym w 80. rocznicę podstępnego aresztowania pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej, Akademii Handlowej oraz grupy innych osób dokonanego przez SS. Jej tytuł to jednocześnie właściwe hasło akcji przeprowadzonej na UJ, będącej fragmentem działań okupanta przeciw polskiej inteligencji. Monumentalne studium - powstałe na kanwie dokumentów archiwalnych, źródeł i różnorodnych opracowań - jest emerytowanej profesor UJ Ireny Paczyńskiej, świadectwem jej pasji i zaangażowania w utrwalanie wiedzy o naukowym dziedzictwie uczelni.

Bohaterami książki są ludzie, pracownicy nauki postawieni w takiej sytuacji przez historię. Śledzimy ich losy w więzieniach, obozach koncentracyjnych, poznajemy starania o uwolnienie i ratunek przed śmiercią. Zwolnienia następują dzięki protestom środowisk naukowych, notom dyplomatycznym czy nieustającym i uporczywym zabiegom rodzin. Towarzyszymy ich powrotom, poznajemy stan zdrowia i warunki, z jakimi muszą się zmierzyć w Krakowie. Wielu włącza się w prace charytatywne, samopomocowe, a przede wszystkim rozpoczyna pracę naukową, bierze udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim i kształceniu przyszłych kadr naukowych. Niektórzy angażują się w działalność państwa podziemnego. Młodsi podejmują prace programowe i dyskusje dotyczące powojennej Polski.

Dzięki obiektywnej i skrupulatnej narracji Ireny Paczyńskiej można nie tylko wczuć się w pełną napięcia i niepewności atmosferę intelektualnego Krakowa początku okupacji, poznać zmagania z więzienną rzeczywistością, czy trudnego życia w warunkach terroru. Szerokie tło wydarzeń i bogaty materiał źródłowy zadowoli również wymagającego historyka, a opracowanie może stać się źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń naukowców.

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z najważniejszych polskich wydawnictw naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jego misją jest rozpowszechnianie polskich osiągnięć naukowych na całym świecie, a także udostępnianie naukowcom i studentom w Polsce wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych publikacji. Jednym z priorytetów wydawnictwa jest publikowanie wersji elektronicznych książek i czasopism, aktywna ich dystrybucja w międzynarodowych sieciach sprzedaży oraz zapewnienie ich obecności w najważniejszych naukowych bazach danych na świecie.

Polecamy również
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Trzech naukowców z UJ z Nagrodą Duncana Blacka
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla 20 naukowców z UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Clinical Research Award dla zespołu naukowców z WBBiB UJ
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki
Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Stanisława Sroki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj