Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiadomości

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowcy apelują o ochronę biomedycyny przed konsekwencjami fałszywych obietnic

Naukowcy apelują o ochronę biomedycyny przed konsekwencjami fałszywych obietnic

Naukowcy i lekarze wspólnie wzywają europejskich ustawodawców do podjęcia działań w celu ochrony biomedycyny przed konsekwencjami fałszywych obietnic. Raport dotyczący tej kwestii opublikowały Rada Naukowa Europejskiej Akademii Nauk (European Academies of Science - EASAC) i Federacja Europejskich Akademii Medycznych (Federation of European Academies of Medicine - FEAM).

Eksperci naukowi i lekarze z całej Europy przestrzegają w nim przed nadmiernym entuzjazmem w stosunku do potencjału medycyny regeneracyjnej, który doprowadził do rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością zastosowania technologii medycyny regeneracyjnej w praktyce klinicznej. W dobie ostrej konkurencji na globalnym rynku usług medycznych i opieki zdrowotnej, dochodzi niekiedy do nadmiernego rozluźnienia kryteriów zatwierdzania terapii do stosowania na pacjentach.

- Terapie komórkowe i genowe niosą wielką nadzieję. Jesteśmy jednak zaalarmowani obniżaniem wymagań wobec dowodów naukowych. Dostrzegamy też narastający problem nieuregulowanych usług i produktów medycznych oferowanych przez prywatne kliniki - stwierdza prof. Volker ter Meulen, współprzewodniczący grupy roboczej EASAC-FEAM i były prezes EASAC.

Raport i jego tłumaczenie ukazało się na stronie Polskiej Akademii Nauk. Tam też zamieszczona została także wypowiedź prof. Józefa Dulaka, kierownika Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, który poproszony został przez EASAC o komentarz do raportu. Prof. Dulak wypowiedział się w imieniu prezydium Komitetu Biotechnologii PAN.

- Raport EASAC dotyczący medycyny regeneracyjnej zwraca uwagę na poważne problemy związane z oferowaniem niepotwierdzonych i potencjalnie niebezpiecznych terapii komórkowych, zwanych popularnie terapiami komórkami macierzystymi. Podkreśla, co oczywiste, zagrożenia tkwiące w nieuzasadnionych ofertach komercyjnych, ale zwraca także uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z faktu zbyt łagodnego podejścia instytucji regulujących, zezwalających na terapie eksperymentalne bez wystarczających podstaw. Należy zwrócić uwagę, że także takie procedury, określane mianem eksperymentów leczniczych, wiążą się z kosztami ponoszonymi przez pacjentów, a powszechne, także w Polsce, zezwalanie na takie inwazyjne zabiegi przez komisje bioetyczne powinno być przedmiotem głębokiego zastanowienia środowiska medycznego oraz odpowiednich instytucji nadzorujących - stwierdza prof. Józef Dulak.

 

 

"Cudowne" komórki macierzyste - wywiad z prof. Józefem Dulakiem w radio TOK FM

Czym jest medycyna regeneracyjna? Medycynę regeneracyjną definiuje się jako wyłaniającą się gałąź medycyny, która specjalizuje się w przywracaniu funkcji tkanek, poprzez stosowanie leków molekularnych, terapie biologiczne, terapie inżynierii tkankowej, komórki lub geny. Raport EASAC-FEAM nie obejmuje terapii komórkowych i tkankowych stosowanych w leczeniu nowotworów. Ten obszar badań jest niezwykle ważny, jednak jego celem jest doprowadzenie do wyeliminowania tkanki nowotworowej, a nie do zregenerowania chorych tkanek.

Raport EASAC-FEAM wpisuje się w opublikowane pod koniec kwietnia oświadczenie Komitetu Zaawansowanych Terapii Europejskiej Agencji Leków - CAT EMA (polskie tłumacznie na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego). Naukowcy wyrażają nadzieję, że za tymi dwoma ważnymi dokumentami pójdą działania odpowiednich służb medycznych i organów administracji w Polsce, działania, które wezmą pod uwagę zdrowie pacjentów oraz ich ochronę jako konsumentów – odbiorców komercyjnych usług medycznych.

Pliki do pobrania
pdf
Raport EASAC: "Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej"
Polecamy również
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Zwycięstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 15. rankingu "DGP"
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Międzynarodowa inicjatywa Una.Futura rusza na UJ
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Pierwsza w Polsce operacja guza mózgu za pomocą laserowej ablacji
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko
Tom "Acta Archaeologica Carpathica" dedykowany prof. Renacie Madydzie-Legutko

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj